วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.เคาะ "แคนดิเดตนายกฯ" ให้รัฐสภาพิจารณาคุณสมบัติ แต่ไม่รวมพระนามทูลกระหม่อมฯ

กกต.เคาะ "แคนดิเดตนายกฯ" ให้รัฐสภาพิจารณาคุณสมบัติ แต่ไม่รวมพระนามทูลกระหม่อมฯ

  • Share:

กกต.เคาะแล้ว แจ้งแคนดิเดตนายกฯ ให้รัฐสภาพิจารณาคุณสมบัติ แต่ไม่รวมพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมือง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทำหนังสือชี้แจงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุม เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62

โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้