วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นิวตันให้ไทยวิจัยข้าว

นิวตันให้ไทยวิจัยข้าว

โดย สะ-เล-เต
11 ก.พ. 2562 05:01 น.
  • Share:

จัดตั้งกองทุนนิวตัน (Newton Fund) ของประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี 2558 เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการให้กับ 15 ประเทศ จีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ เม็กซิโก โคลอมเบีย ชิลี ตุรกี มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อียิปต์ คาซัคสถาน และไทย

สำหรับไทยในฐานะเป็นประเทศมีพื้นที่ปลูกข้าวมากและมีการส่งออกมาอย่างยาวนาน กรอบงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนจาก Newton Fund จึงมุ่งเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาให้สามารถรองรับสถานการณ์ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ผลการคัดเลือกโดย สวทช. และ สวก. เฟ้นหานักวิจัยไทยเพื่อได้รับทุนดังกล่าวเป็นครั้งแรก ปรากฏว่า ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว ได้รับทุนทำงานวิจัยร่วมกับฟิลิปปินส์และสหราชอาณาจักร ในเรื่องการหาลักษณะรากที่ทำให้ข้าวมีความสามารถในการทนแล้งได้มากขึ้น รวมทั้งระบุยีนที่ควบคุมลักษณะราก นำมาพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำน้อย ทนแล้งได้มากขึ้น

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนทำวิจัยร่วมกับจีน สหราชอาณาจักร ในการค้นหาข้าวกลายพันธุ์-ข้าวพื้นเมืองที่มีความแตกต่าง นำมาพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล เพื่อใช้คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ยังให้ผลผลิตสูงในสภาวะแล้ง พร้อมศึกษาโรคขอบใบแห้งเป็นโรคที่สำคัญที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง และหลังจากนำข้าวพันธุ์ใหม่ไปปลูกแล้ว ต้องศึกษาสำรวจติดตามการระบาดของเชื้อสาเหตุโรค ต้องระยะเวลาเท่าใด เชื้อสาเหตุโรคจึงสามารถเข้าทำลายพันธุ์ข้าวต้านทานได้

ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนทำวิจัยร่วมกับฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร พัฒนาและประยุกต์โมเดลการระบาดวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคและการสำรวจติดตามเพื่อประเมินหาพื้นที่ที่ยีนต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธุ์ใหม่ มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งได้ในระยะเวลานาน.


สะ–เล–เต

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้