วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“มหกรรมวันมวยไทยฯ ดวลเดือด 1-7 ก.พ.นี้ที่ กกท.

“มหกรรมวันมวยไทยฯ ดวลเดือด 1-7 ก.พ.นี้ที่ กกท.

  • Share:

“มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 1
“๓๑๖ ปี ยุทธศิลป์แผ่นดินสยาม”ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน สืบสานวัฒนธรรมมวยไทย มรดกแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวไกลสู่โอลิมปิกส์...

วันที่ 23 ม.ค. 62 สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ผลักดันและพัฒนามวยไทย เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายและการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลโลก พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ในฐานะประธานการจัดงานมหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน และประธานสภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีมติในที่ประชุม ให้มีการจัดกิจกรรม มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 1 “๓๑๖ ปียุทธศิลป์แผ่นดินสยาม”เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในมรดกมวยไทย ที่คนไทยทุกคนควรอนุรักษ์ไว้พร้อมกับการช่วยกันส่งเสริมสู่สายตาในระดับนานาชาติ โดยท่านพลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานการจัดงานครั้งนี้

สืบเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมวยไทย ตรงกับวันที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ทั้งนี้ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักมวย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์เพื่อประกาศให้คนทั่วโลกรับรู้ว่ามวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาการควบคู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ ประกอบกับในการประชุมคราวเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดกิจกรรมสถาปนาวันมวยไทย ดังนั้น เพื่อสนองต่อมติดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ)กิจกรรมการส่งเสริมคุณค่าของศิลปะมวยไทย เช่น การจัดประชุมทางวิชาการมวยไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การจัดอบรมหลักสูตรมวยไทยระดับต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมการเฉลิมฉลองการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์เปี้ยนโลกทั้งสมัครเล่นและอาชีพ การแข่งขันมวยไทยโบราณ การแข่งขันดนตรีปี่ – กลอง การประกวดไหว้ครูและแม่ไม้มวยไทย กิจกรรมสดุดียกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น หน่วยงาน บุคคลที่มีคุณูปการในการส่งเสริมมวยไทยยกย่องเชิดชูเกียรติครูมวยไทย เป็นต้น

กิจกรรมการส่งเสริมมวยไทยในต่างประเทศ โดยให้สหพันธ์ สมาคม หรือสโมสรมวยไทยในแต่ละประเทศเป็นแกนนำ ซึ่งประเทศสมาชิกสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ๑๒๘ ประเทศทั่วโลกมีความพร้อมที่จะร่วมดำเนินการ

เพื่อสนองตอบมติดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่วมกับ สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ บริษัท เซเว่น อีเลฟเว่น และ All cafe ตัวแทนองค์กรผู้ร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 1 “316 ปี ยุทธศิลป์แผ่นดินสยาม” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย จะมีพิธีเปิด “มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 19.00 น. รับชมละครเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือสุดอลังการ พร้อมรับชมการแสดงสุดตระการตากับ คีตะมวยไทย เพลงวันมวยไทย เพลงมหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน สืบสานวัฒนธรรมมวยไทย มรดกแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวไกลสู่โอลิมปิกส์

ภายในงาน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ การจำลองหมู่บ้านมวยไทยย้อนอดีตไป สามร้อยกว่าปีในสมัยยุคพระเจ้าเสือ ชุมนุมนักมวยนักรบโบราณยุทธศิลป์แผ่นดินสยาม / พิธีไหว้ครูมวยไทยยิ่งใหญ่ 2,562 ท่าน สุดขลังเสริมศรัทธา / พิธีมอบมงคลจากครูมวยไทย มอบรางวัลสดุดีเชิดชูเกียรติวงการมวยไทย อีกทั้งผู้ชมงานยังได้จับจ่ายใช้สอยในตลาดย้อนยุคด้วยเงินพดด้วง พร้อมชมศิลปะการต่อสู้มวยไทย 5 สาย สัมผัส ห้วงเวลามหัศจรรย์ แห่งเวลาในอดีต ที่จะทำให้คุณได้ย้อนวิถีชีวิตสามร้อยกว่าปีที่แล้ว/ เสริมศรัทธาบูชาครูพิธีบวงสรวงพระเจ้าเสือ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวมวยไทยร่วมแต่งชุดไทยยุคพระเจ้าเสือบุพเพสันนิวาส ซึ่งในงานยังมีให้บริการเช่าชุดไทย เพื่อร่วมรำลึกบรรยากาศความทรงจำอันมีคุณค่าของบรรพบุรุษไทย

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้