วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โรงตึ๊งขนเงินรอ 1.95 หมื่นล้าน

โรงตึ๊งขนเงินรอ 1.95 หมื่นล้าน

  • Share:

รับคลื่นมหาชน 1.33 ล้านคนแบกทรัพย์เข้าโรงจำนำ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ครม.อนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 62 วงเงิน 500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ซึ่งทางสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ประมาณการแผนทางการเงินตามสภาวการณ์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้มาใช้บริการรับจำนำในปี 62 จำนวน 1,339,419 ราย หรือเพิ่มขึ้นจากปี 61 จำนวน 38,630 ราย เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำด้วยการนำทรัพย์สินมาจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐบาลที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าแหล่งเงินทุนและโรงรับจำนำเอกชน

นอกจากนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ยังได้ประมาณการจำนวนเงินการรับจำนำปี 62 ประมาณ 19,555.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 61 ประมาณ 569.05 ล้านบาท ดังนั้น การกู้เงิน 500 ล้านบาทเพื่อไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับธุรกรรมการรับจำนำของประชาชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อประกันการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ เมื่อกู้เงิน 500 ล้านบาท มาเพื่อรองรับธุรกรรมรับจำนำดังกล่าวแล้ว จะได้รับรายได้รวม 795.39 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่าย 438.16 ล้านบาทแล้วจะมีกำไรสุทธิ 357.23 ล้านบาท ตามประมาณการงบทำการรับจำนำปีงบประมาณ 62

ทั้งนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ได้จัดทำกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี 62 ดังนี้ งบลงทุนรวม 109.62 ล้านบาท เป็นงบลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้สำนักงานเพื่อใช้ในกิจการรับจำนำ 5.56 ล้านบาท และงบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว ได้แก่ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแผนขยายสถานธนานุเคราะห์ 104.06 ล้านบาท ส่วนงบทำการรับจำนำมีรายละเอียดดังนี้ รายได้ 795.39 ล้านบาท เป็นรายได้จากดอกเบี้ย 677.69 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 115.70 ล้านบาท และรายได้อื่น 2 ล้านบาท ขณะที่มีรายจ่าย 364.17 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 364.17 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ 73.99 ล้านบาท ดังนั้น จะมีกำไรสุทธิ 357.23 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้