วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
You are the very man I want.
  • Share:

นั่งรอกันอยู่เกิน 1 ชั่วโมงแล้ว คุณลุงผู้เป็นประธานของครอบครัวเมอร์ดอกช์ (Murdoch) พูดว่า Raymond broke his tryst. ผู้อ่านท่านครับ tryst บางคนสะกดว่า tryste ออกเสียงว่า ทริซท หมายถึง การนัดพบ หรือนัดพบ (บุคคล) ประโยคที่ประธานพูด ก็คือ เรย์มอนด์ไม่มาตามนัด วลี break somebody’s tryst สื่อถึง การไม่มาตามนัด

นัดพบกับใคร ฝรั่งใช้ make a tryst with someone เช่น Zita made a tryst with her lover. ซิต้านัดพบกับชู้ ส่วน trysting place หมายถึง สถานที่ที่พบกันแบบลับๆ พอเดินผ่านหน้าอาคารแห่งหนึ่ง คลาริเบล (Claribel) ก็บอกกับผู้ปกครองว่า This is my friends’ trysting place. ที่นี่เป็นสถานที่พบกันแบบลับๆของเพื่อนๆหนูค่ะ

หลายท่านไม่คิดว่า very เป็น adjective ไปขยายคำนามได้ครับ ขอเรียนว่าขยายได้ อย่าง shame แปลว่า ความอับอาย very shame ความอับอายอย่างมาก Godfrey blushed from very shame. ก็อดฟรีย์หน้าแดงด้วยความอายอย่างมาก

นาฬิกาข้อมือหายไปได้สัปดาห์กว่า กลับถึงบ้านวันนี้ คลีเลีย (Clelia) แม่บ้านชาวอิตาลีบอกกับสมบัติเจ้านายว่า เจอแล้วค่ะ เมื่อถามว่าเจอที่ไหน คลีเลียจูงมือสมบัติเข้าไปตรงหัวเตียงแล้วบอกว่า I found your watch on this very spot. ดิฉันพบนาฬิกาท่านตรงจุดนี้ค่ะ You are the very man I want. คุณเป็นคนที่ฉันต้องการอย่างยิ่งทีเดียว the man I want ก็คือ คนที่ฉันอยากได้ the very man I want เป็นคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงที่ฉันต้องการอย่างมากเลยทีเดียว.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้