วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถกผลกระทบเลื่อน GAT/PAT ต้องรอ กกต.ฟันธง

ถกผลกระทบเลื่อน GAT/PAT ต้องรอ กกต.ฟันธง

  • Share:

รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันระหว่าง รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส และ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อสอบต่างๆ โดยเฉพาะข้อสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดศักยภาพ หรือความสามารถของเด็ก ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องวัดหลังจากที่เด็กจบการศึกษาแล้ว แต่สามารถวัดได้ตลอดเวลา ซึ่ง ทปอ.หารือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ หาก ทปอ.จะขอให้ปรับข้อสอบ GAT/PAT และสามารถเลือกสอบเองในช่วงเวลาใดก็ได้ โดย ทปอ.จะเข้าไปช่วย เช่น เรื่องข้อสอบ เป็นต้น

ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย ทปอ.อยากให้มีการดำเนินการในปี 2563 เลย แต่ถ้าเตรียมการไม่ทันก็อาจจะเลื่อนออกไปในปี 2564 สำหรับการบริหารจัดการเรื่องการจัดสอบ GAT/PAT ปีการ ศึกษา 2562 นั้น สทศ.แจ้งว่า ทุกอย่างยังดำเนินการไปตามกำหนดการเดิม หากจะมีการเลื่อนวันสอบ GAT/PAT อาจจะมีผลกระทบกับผู้สมัครที่ได้เลือกสนามสอบที่ต้องการไปแล้วที่อาจจะไม่ได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ เพราะบางสนามสอบได้มีการวางแผนจัดสอบปลายภาคให้แก่นักเรียนชั้นอื่นแล้ว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ทปอ.ยังไม่ฟันธงว่าจะมีการเล่ือนวันสอบ GAT/PAT หรือไม่ คงต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศวันเลือกตั้งก่อน.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้