วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดศูนย์อบรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดศูนย์อบรม

  • Share:

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเตรียมเปิดศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมขึ้นในวันที่ 15 ก.พ.นี้ เพื่อรองรับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย หลักสูตรครูสติวิทยากรต้นแบบสันติภาพ วิศวกรสันติภาพ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ การฟังด้วยหัวใจ สันติภาวนาเสวนา วิปัสสนาเปลี่ยนชีวิต การเผชิญหน้ากับความตายอย่าง สันติ การจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ ภาวะผู้นำเพื่อสันติภาพ ศาสตร์แห่งความสุข การเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน การเขียนบทความและงานวิจัยเพื่อสันติภาพ ภาวะผู้นำสตรีเพื่อสันติภาพ หลักสูตรสูงอายุอย่างมีค่าชราอย่างมีสุข และหลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อสันติภาพ สอบถามโทร.0-3524-8000 ต่อ 7210.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้