วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงส่งเสริมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงส่งเสริมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์

  • Share:

 

ด้วยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก ภายในปี 2573 ทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การขับเคลื่อนของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” นั้น ก่อให้เกิดมีการจัดตั้ง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ขึ้นที่บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 จาก 8 ยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์แห่งนี้ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ ถนนมิตรภาพ เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน รองรับสุนัขจรจัดจำนวน 5,000 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยเป็นศูนย์ปฏิบัติการ Laboratory Investigation ที่ทันสมัย มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคของสุนัขจรจัดตลอด 24 ชั่วโมง มีอาคารสถานที่ และระบบรักษาประกอบด้วย คลินิกรักษาสัตว์, อาคารเลี้ยง, อาคารคัดกรองและคลังอาหาร, อาคารพักอาศัย และอาคารส่วนแสดงสุนัข ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก ซึ่งขั้นตอนในการรับสัตว์จรจัดของศูนย์ฯ แห่งนี้ สุนัขจรจัดทุกตัวจะผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์จังหวัดก่อนที่จะส่งมายังศูนย์ฯ เพื่อทำการตรวจรักษาเบื้องต้น และฝังไมโครชิปบันทึกข้อมูล จากนั้นจะดำเนินการคักแยกสัตว์เพื่อนำไปดูแลและฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสม ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ฯ ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ฯ สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสถานพักพิงสัตว์ และเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน อันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า รวมไปถึง การขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน นอก จากนี้บุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์ ขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูต่อไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือร่วมสมทบทุน “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043-730490-0 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้