วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนเสพติดหวยคือรัฐ ชำแหละ พ.ร.บ. หวยฉบับใหม่ ถอยหลังลงคลอง 45 ปีก่อน

คนเสพติดหวยคือรัฐ ชำแหละ พ.ร.บ. หวยฉบับใหม่ ถอยหลังลงคลอง 45 ปีก่อน

  • Share:

แค่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเดือนละ 2 ครั้ง นักเสี่ยงโชคหลายคนซื้อมานานหลายสิบปีก็ยังไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 สักครั้ง แล้วหากกองสลากมีการออกหวยรูปแบบใหม่ๆ อาทิ สลากรวมชุด สลาก 2 ตัว 3 ตัว สลากลอตโต้ที่พ่วงเพิ่มเงินแจ็กพอตสะสมสมทบในงวดถัดไป รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ หรือตู้ขายสลากอัตโนมัติได้จริง ตามมาตรา 7 ของร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับที่ ..... พ.ศ......จำนวน 17 มาตรา ที่ผ่านการพิจารณาในวาระแรกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ซึ่งขณะนี้สังคม และนักวิชาการต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในหลายมุมของ ร่าง พ.ร.บ.หวยฉบับใหม่ อาทิ เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐลาล (บอร์ดกองสลาก) มากเกินไป เพิ่มบทลงโทษที่รังแกผู้ค้ารายย่อย อีกทั้ง ตัดทิ้งกองทุนสลากเพื่อพัฒนาสังคมที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยลดการเล่นพนัน

หาก พ.ร.บ. นี้ผ่านมติสำเร็จ กองสลากจะเป็นเจ้ามือพนันรายใหญ่ของไทยทีเดียว และเมื่อวันนั้นมาถึง จะเกิดผลดี ผลร้ายอย่างไร ใครคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด กองสลาก รัฐบาล หรือผู้ซื้อ วันนี้ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์มีข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบชัดเจนจาก ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มองว่า ร่างพ.ร.บ. นี้ คือ การถอยสู่จุดเดิมเมื่อ 45 ปี..

ชำแหละ พ.ร.บ. หวยฉบับใหม่ ก้าวถอยหลังลงคลองเมื่อ 45 ปี ก่อน

ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ว่าเป็นการถอยหลังลงคลองอย่างไรนั้น ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อธิบายกับทีมข่าวฯ ว่า สิ่งอันตรายของร่างกฎหมายฉบับล่าสุดที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 คือ การตัด "กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม" ออกจากร่างกฎหมาย อาจก่อให้เกิดนักพนันหน้าใหม่มากขึ้น

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 11/2558 กำหนดชัดเจนให้จัดตั้ง "กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม" ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการพนัน อาทิ เผยแพร่ความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้อง การรู้เท่าทัน หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ป้องกันหรือลดผลกระทบจากการพนัน

โดย ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร เปรียบเทียบว่า ใน 100 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการขายสลาก มีการแบ่งสัดส่วน ดังนี้ 60% เป็นเงินรางวัล อีก 40% เดิมตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ 2517 แบ่งเป็นรายได้เข้าแผ่นดิน 28% อีก 12% นำไปบริหารจัดการการตลาด ค่ากำไรให้พ่อค้า แม่ค้า

ต่อมาสมัยปฏิวัติ คณะ คสช. ได้ออกประกาศคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 11/2558 ข้อ 10 ลดเงินรายได้เข้าแผ่นดินจาก 28% เหลือ 20 % โดยนำ 8 เปอร์เซ็นต์ที่ได้มาเพิ่มกำไรให้ยี่ปั๊ว ซาปั๊วและค่าบริหารการตลาด 5% เป็น 17% จากเดิม 12% ส่วนอีก 3% นำไปตั้งกองทุนสลากฯ

แต่สำหรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับล่าสุด ได้มีการยกเลิกกองทุนสลาก 3% แล้วนำส่งเป็นรายได้เข้าแผ่นดิน จากเดิม 20% กลายเป็น 23% ซึ่งนับว่า การยกเลิก "กองทุนสลากฯ" นี้เป็นการเดินถอยหลังกลับจุดเดิม เมื่อ 45 ปีตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ 2517 ที่ไม่มีกองทุนสลาก 

ร่าง พ.ร.บ.หวยใหม่ เหมือนปล่อยเสือเข้าป่าหากินโดยไร้อาวุธ

ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากนี้ ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร กล่าวว่า การนำส่วนแบ่ง 3% ของกองทุนสลากฯ เข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ทำให้รัฐบาลได้เงินรายได้มากขึ้น รู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลคำนึงผลประโยชน์เข้ารัฐมากกว่าปัญหาสังคมที่จะตามมา แทนที่รัฐควรให้มีกองทุนสลากฯ เหมือนเดิม เพื่อปรามการพนันให้น้อยลง แต่กลับผลักดันให้ประชาชนอยู่ในวังวนอันตราย ตกเป็นเหยื่อการพนันโดยไม่มีกฎหมายรองรับ หรืออาวุธป้องกันตัวใดๆ

“ตอนนี้คนไทยซื้อสลากมากขึ้น เมื่อตัดกองทุนสลากออก นักวิชาการกังวลกันมาก ผลเสีย คือเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าโดยไม่มีเครื่องมือกำกับ ติดตาม หรือระมัดระวังในการออกหากิน สำนักงานสลากต้องปรับตัวตามยุคโลกาภิวัตน์ให้เหมือนสากล แต่ควรทำให้ได้ในทุกมิติ เงินที่ได้จากการขายสลาก ก็ต้องนำไปเจียดเป็นกองทุนเพื่อป้องกันผลกระทบ ผมว่าควรมีกองทุนสลากเหมือนเดิมดีที่สุด หากไม่มี ไม่เกิน 10 ปี คุณภาพของคนในสังคมจะเกินเยียวยา เพราะมีนักพนันมากขึ้นๆ” ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร กล่าว

3 ภาษีที่ ปชช. สมยอมโดยปริยาย แค่ซื้อสลากเสียภาษีให้รัฐแล้ว 23%

อย่างไรก็ดี ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร วิเคราะห์ถึงร่าง พ.ร.บ. ที่นอกจากมุ่งเพิ่มอำนาจให้บอร์ดกองสลากออกหวยแบบใหม่ เข้าถึงง่าย อาทิ หวยลอตโต้โดยมีเงินรางวัลสมทบงวดต่อไปหากไม่มีคนถูกรางวัล และช่องทางการขายสลากออนไลน์ ส่งผลรัฐบาลมีรายได้จากการจำหน่ายสลากเพิ่มขึ้น จนอาจทำให้รัฐเพิ่มการพิมพ์สลากมอมเมาประชาชนมากขึ้นด้วยแล้ว ร่าง พ.ร.บ. นี้ยังเป็นกุศโลบายช่วยให้รัฐบาลลดการถูกโจมตีด้วย เพราะมีภาษี 3 ลักษณะที่เมื่อรัฐบาลจะปรับขึ้น แล้วประชาชนอาจรู้สึกเหมือนไม่ได้จ่ายเพราะเสพติดไปแล้ว นั่นคือ 1. ภาษีการพนัน 2.ภาษีแอลกอฮอล์ 3. ภาษีบุหรี่ ซึ่งสังคมไทยอาจไม่เคยนึกถึง

ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ชี้แจงถึงภาษีการพนันว่าเป็นภาษีซึ่งบางครั้งไม่ได้เรียกว่าภาษี แต่ถือว่าเป็นเงินรายได้นำส่ง ตามพระราชบัญญัติเรียกว่าหักไว้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งถ้าเป็นภาษีต้องอยู่ในประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายเฉพาะเช่นพระราชบัญญัติสรรพสามิตพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งขณะนี้ประชาชนเสีย 23% จากแต่เดิมเสีย 28% ก่อนที่จะมีประกาศ คสช.

“คนเสพติดซื้อสลาก ไม่รู้หรอกว่ากำลังเสียภาษีให้รัฐบาลในอัตราร้อยละ 20 ย่ิงหาก ร่าง พ.ร.บ. นี้ผ่านมติก็จะเสียภาษีสูงขึ้นเป็น ร้อยละ 23 ในขณะที่คนไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า เติมน้ำมันที่ปั๊มนั้นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแค่ร้อยละ 7 การเก็บภาษีมากขึ้นโดยที่ประชาชนจ่ายไม่รู้ตัวนี้ มีการคำนวณในเชิงสังคมวิทยา จิตวิทยา หรือนโยบายสาธารณะในทำนองเสียดสีว่า การที่รัฐบาลได้เงินภาษีจากการพนันเยอะๆ คนที่ติดการพนันมากที่สุด ไม่ใช่ประชาชน แต่คือรัฐบาล” ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพากล่าว

เกาไม่ถูกที่คัน มุ่งจับผิดคนปลายน้ำ ปล่อยผีคนกลางเป็นเสือนอนกิน

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.สลาก ฉบับนี้ เป็นดั่งการเพิ่มช่องทางหาเงินของรัฐจากการหลอกล่อคนรากหญ้าที่ชอบเสี่ยงดวง หวังเป็นเศรษฐีถูกหวยรางวัลที่ 1 แล้ว ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ระบุว่ายังมีอีกผลเสีย คือ การเพิ่มบทลงโทษกรณีขายสลากแพง เกินราคาที่กำหนดในสลาก จากเดิมปรับไม่เกิน 2 พันบาท เป็นจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นับเป็นเรื่องดีที่กองสลากยังพยายามทำอยู่ แต่ควรเพ่งโทษให้ตรงจุดที่ดูเหมือนเป็นการรังแกผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นผู้แบกรับภาระขาดทุนจากการขายขาด ส่วนการกำหนดโทษกรณีการขายสลาก ในสถานศึกษา และห้ามขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นั้นเป็นสิ่งดีแต่ควรให้มี กองทุนสลากฯ ดังเดิมจะดีที่สุด

“การพนันห้ามไม่ได้ แต่สามารถบริหารจัดการได้ให้อยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม เช่น ห้ามซื้อขายกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ถามว่ายกเลิกได้ไหม ตอบเลยว่าไม่ได้ เพราะหวยเป็นช่องทางหนึ่งที่มนุษย์จะหาความเพลิดเพลิน หากมีการยกเลิกเด็ดขาด จะเกิดเจ้ามือ และการเล่นหวยใต้ดินสูงขึ้น หรืออาจเกิดบ่อนเถื่อน ธุรกิจสีเทาของผู้มีอิทธิพลต่างๆ เป็นต้น” ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ทิ้งท้าย

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน

สืบเสาะข่าว รับเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถส่งเรื่องราว หรือประเด็นปัญหาของท่านมาได้ที่

reporter.thairath@gmail.com  หรือช่องทาง Facebook : ทีมข่าวเฉพาะกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้