Thairath Logo
กีฬา

วันเด็กสุดคึกคัก "กองทัพไทย-สนง.ปลัดฯ กห." ขนยุทโธปกรณ์ถูกใจหนูๆ

Share :

ทหารมาแล้ว !! กองบัญชาการกองทัพไทย - สำนักงานฯ ปลัดกลาโหม จัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ท่องแดนมหัศจรรย์กับหนูน้อยนักผจญภัย ตอน "ตะลุยกองทัพไทย" ขณะที่ "บิ๊กณัฐ" เปิดสำนักงานปลัดฯกห. ให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และรับของรางวัลมากมาย...


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 12 ม.ค.62 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ได้เป็นประธานเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง) แบบบูรณาการอย่างทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 "ศาสตร์แห่งองค์พระราชา ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด มาเชื่อมโยง ประยุกต์ให้สอดคล้องกัน ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง การพัฒนาคูคลอง

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 "ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ ตอน สุภาพบุรุษจักรดาว" สร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ หล่อหลอมกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ แนะแนวทางเพื่อให้เยาวชนก้าวเข้าสู่การเป็นรั้วของชาติและมีเจตคติที่ดีต่อทหาร โดยร่วมกิจกรรมผ่านสถาบันการศึกษาอันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายทหารอาชีพ ซึ่งจำลองกิจกรรมภายในโรงเรียนเตรียมทหาร 5 ห้อง คือ ห้องรายงานตัว ห้องเรียน 4.0 ซึ่งมีการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ห้องสนามฝึก และห้องสำเร็จการศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 "มหัศจรรย์พลังสามัคคี" แสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ พร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ ภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย

พื้นที่การเรียนรู้ที่ 4 "หนูน้อยนักพัฒนา" แสดงยุทโธปกรณ์และเครื่องกลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติให้แก่ประชาชน และการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภายในงาน เด็กๆ จะได้รับความรู้ ครบทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต นอกจากนี้มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร และการแสดงของเหล่าทัพ

มีการจัดบริการสวนสนุกสไลเดอร์ลม รถไฟราง และม้าหมุน นอกจากนั้นยังมีอาหาร และเครื่องดื่มบริการฟรี พร้อมทั้งมีรถบริการรับ–ส่ง จากถนนแจ้งวัฒนะ ถนนนาวงประชาพัฒนา ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มายังกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วย

ขณะที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ สป. ประจำปี 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยง 1,500 คน อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงบนเวที, การจับสลากของรางวัล, การจัดบูธกิจกรรม, การตรวจสุขภาพทั่วไป และการออกร้านอาหาร เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กวันเด็กแห่งชาติวันเด็ก2562กองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานปลัดฯกลาโหมข่าวทั่วไป