Thairath Logo
กีฬา

กสม.ต้องซึ้งสิทธิมนุษย์

Share :

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่ถูกรีเซ็ตพ้นตำแหน่งทั้งคณะ แต่ยังหาคณะกรรมการชุดใหม่มารับหน้าที่แทนไม่ได้ ปรากฏในจดหมายเปิดผนึกขององค์กรภาคประชาชน ระบุว่า สนช.รับรองผู้ผ่านการสรรหาเพียง 2 คน และไม่รับรองถึง 5 คน ไม่เป็นไปตามหลักการปารีส ที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสรรหา กสม.

จดหมายเปิดผนึกขององค์กรภาคประชาชนนับร้อยองค์กรกล่าวว่า มติของ สนช.เป็นการจงใจปฏิเสธผู้ที่ทำงานภาคประชาชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้ กสม. ไทยถูกลดระดับจากกลุ่มบีเป็นกลุ่มซี ซึ่งมีสถานะต่ำสุด ไม่สามารถร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

ผู้ที่ทำงานองค์กรภาคประชาชน 5 คน ผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ประธาน สนช. ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิ อาจารย์ นายกสภาทนายความ ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์ และสื่อ มวลชน ล้วนแต่เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือ แต่ไม่ผ่าน สนช. ซึ่งแต่งตั้งโดย คสช.

กสม.เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระ ที่ถูกโละพ้นตำแหน่งทั้งคณะ เช่นเดียวกับ กกต.ที่ต้องแต่งตั้งใหม่โดย สนช. และกำลังถูกสังคมจับตามองด้วยความสงสัย ถูกการเมืองครอบงำหรือแทรกแซงหรือไม่ ขณะที่ ป.ป.ช.ถูกอุ้มให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป ทั้งที่กรรมการบางคนมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ เป็นองค์กรที่ถูกสงสัยว่าถูกการเมืองแทรกแซง มีปัญหาความน่าเชื่อถือ

ทำไมจึงจงใจอุ้มบางองค์กร และจงใจโละบางองค์กร ทั้งๆที่ทุกองค์กรต่างได้รับแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน น่าจะไม่ใช่ธรรมดา แต่น่าจะมาจากการคิดพิจารณาโดยสุขุมลุ่มลึก เนื่องจาก กกต.มีอำนาจตรวจสอบการเข้าสู่อำนาจการเมือง และ ป.ป.ช.มีอำนาจไต่สวนดำเนินคดีทุจริตของข้าราชการและนักการเมือง จึงควรเป็นมิตรกับ คสช.

ส่วน กสม.แม้จะไม่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายเหมือนกับ กกต.และ ป.ป.ช. แต่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ และขุดคุ้ยเรื่องราวนักการเมืองและข้าราชการ ถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญทุกฉบับจึงบัญญัติคุณสมบัติพื้นฐานของ กสม.ไว้ตรงกันว่าต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และต้องให้ภาคเอกชนร่วมสรรหา

สนช.มาจากการแต่งตั้งของ คสช. สมาชิกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ อาจไม่ไว้วางใจผู้ทำงานภาคประชาชน มองว่า จ้องจับผิดนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ สนช.อาจต้องการ กสม.จากภาครัฐมากกว่า น่าเป็นห่วงว่ามีความรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนลึกซึ้งแค่ไหน ตัวอย่างคือการปฏิบัติต่อเด็กสาวชาวซาอุฯ ที่เกือบส่งกลับเพื่อรับชะตากรรมร้ายแรง.

อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจดหมายเปิดผนึกองค์กรอิสระพ้นตำแหน่งบทบรรณาธิการ