จัตุมงคล ยังนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค รปช. 18ธ.ค.ระดมทุนโต๊ะจีน 240 ล้าน

Share :

ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังครองเก้าอี้หัวหน้าพรรค รปช.ตามมติประชุมสมัชชา ขณะสุเทพ ยัน เดินคารวะแผ่นดิน ตั้งใจ ไม่ได้บ้า ส่วน 18 ธ.ค.นี้ พรรครวมพลังประชาชาติไทย จะจัดระดมทุนโต๊ะจีน 240โต๊ะ โต๊ะละ 1ล้าน

วันที่ 15 ธ.ค. พรรครวมพลังประชาชาติไทย ประชุมสมัชชาพรรค เพื่อให้สมาชิกจากทั่วประเทศ เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดถาวร 7 คน เลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย โดยเชื่อมกับศูนย์เลือกตั้ง 17 ศูนย์ทั่วประเทศ ด้วยวิธีลงคะแนนลับในคูหา ทั้งนี้ นางสาวสุเนตตา แซ่โก๊ะ และนายวีระชัย คล้ายทอง ได้แสดงเจตจำนงลาออกจากกรรมการการบริหารพรรคชุดเดิม ทำให้มีตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่าง 2 ตำแหน่ง จึงมีการเสนอชื่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ และนายจักร พันธ์ชูเพชร มาแทน ก่อนเริ่มกระบวนการลงมติเลือก

ทั้งนี้ มติที่ประชุมเลือกให้หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคเช่นเดิม ขณะนายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง อดีตอัยการ เป็นเลขาธิการพรรค /นางสาวจุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ เป็นเหรัญญิกพรรค /ร้อยตำรวจเอกจอมเดช ตรีเมฆ เป็นนายทะเบียนพรรค ส่วนพลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ /นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ และนายจักร พันธ์ชูเพชร เป็นกรรมการบริหารพรรค

ส่วนคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง (7 คน มาจากการสรรหา 4 คน มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารพรรค) ประกอบด้วย

1. นายสมบูรณ์ สุวรรณฝ่าย 2. นายบรรเจิด เหล่าปิยะสกุล 3. นายสมพร วัชรภูษิต 4. นางสาวไพลิน กอวัฒนา 5. นางสาวเอมอร ตันเถียร 6. นายจรงค์ รุ่งช่วง และ 7. นายบวร ศรีเปารยะ ส่วนอีก 4 คน มาจากคณะกรรมการบริหารพรรคโดยตำแหน่ง ยังไม่มีการเลือก

และคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญยืน/นานสมบูรณ์ เกษมสุวรณ /พลโทหญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์/พลตำรวจตรีพิกัด ตันติวงษ์ และ นายสุนนท์ คชพลายุกต์

โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมจัดตั้งพรรค ระบุ เคยเสนอแนะว่า การมีคณะกรรมการบริหารพรรคน้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็ไม่ดี ดังนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 7 คน จะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นที่ไว้ใจและมีความรับผิดชอบ พร้อมระบุ พรรค รปช.ยังเปิดรับสมัครสมาชิกทุกวัน โดยคนที่เป็นสมาชิก ต้องเป็นคนรักชาติรักแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เป็นพวกบ้าเงิน ยึดมั่นในความถูกต้อง การเมืองที่เหลวแหลกเพราะนักการเมืองไม่มีธรรมะ บ้านเมืองจึงวิบัติ ดังนั้น พรรค รปช.จะทำงานการเมืองโดยยึดธรรมะ และในขณะนี้มีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองประกาศว่า ถ้าเขาชนะจะแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกต่อไป แต่พรรค รปช.เคารพ ประชาชน 16.8 ล้านคน ที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ซึ่งเราเชื่อว่า ประชาชนได้ศึกษาและใช้วิจารณญาณแล้ว คงเห็นว่า รธน.ฉบับนี้มีประโยชน์ เป็นรัฐธรรมนูญที่วางกรอบการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศ ดังนั้น ขอให้ผู้วิเศษทั้งหลายมาดู 16.8 ล้านคน และพรรค รปช. ขอประกาศปกป้องรัฐธรรมนูญ เพราะเราเป็น 1 ใน 16.8 ล้านคน เพราะเราเคารพประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่มีการเลือกตั้งเลย แต่กลับออกมาคัดค้าน ถือว่าหมิ่นน้ำใจประชาชน

นายสุเทพกล่าวต่อว่า ส่วนตัวเดินคารวะแผ่นดินไปทั่วประเทศ เพราะตั้งใจที่จะเดิน ไม่ได้บ้า เดินเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้รักแผ่นดิน ตนไม่สนใจที่มีคนด่า เราต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างในสังคมประชาธิปไตย พอถึงตอนหาเสียงเดี๋ยวก็มีคนมาด่าพวกเรา ตนเห็นว่าคนพวกนี้ได้ดีเพราะด่าคนอื่น เหยียบหัวคนอื่น หากเจอผู้สมัคร ส.ส.เช่นนี้ ขอให้ประชาชนสั่งสอนได้เลย ขอยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับประชาชน เพราะตนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้ว 240 วัน ดังนั้น จะยืนเคียงข้างประชาชน ทำให้พรรค รปช.เป็นของประชาชนตลอดไป

สำหรับอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรครวมพลังประชาชาติไทย 7 ด้าน อาทิ เทิดทูนและพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและมุ่งมั่น ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามในทุกด้าน

ส่วนนโยบายพัก 11 ด้าน อาทิ ด้านการเมืองที่จะพัฒนาการเมืองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีการเมืองที่ดีสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อชาติและประชาชน และด้านกระบวนการยุติธรรมจะปฏิรูประบบและกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและเสมอภาคโดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจ รวมถึงด้านอื่นๆ อย่างการแก้ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ

หลังจากนี้วันที่ 18 ธันวาคมนี้ พรรครวมพลังประชาชาติไทย จะจัดระดมทุนโต๊ะจีน 240 โต๊ะ โต๊ะละ 1 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...