นายกฯ นำ ครม. ทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”

Share :

นายกฯ นำ ครม. ผบ.เหล่าทัพ ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอคนไทยร่วมมือทุกฝ่ายทำบ้านเมืองให้สะอาด

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 15 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำและคูคลอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตคนไทย และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด

โดย นายกฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง

โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน ประกอบด้วย ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครม.อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศิริ จิระพงศ์พันธ์ รมว.พลังงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.และ ผบ.เหล่าทัพ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเอกชนหลักของรัฐบาล ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ นักเรียนที่อยู่ในเขตจัดกิจกรรม และตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองต่างๆ ในเขตกทม.

จากนั้น นายกฯ นำผู้ร่วมกิจกรรมเดินเท้าออกจากทำเนียบรัฐบาล เลียบคลองเปรมประชากร ไปสิ้นสุด ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร เพื่อสร้างการรับรู้และให้คำมั่นว่าจะ “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” และดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้มีสภาพดีขึ้น โดยมีประชาชนละแวกใกล้เคียงและตัวแทนจากทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ บำรุงรักษาต้นไม้ริมคลอง เครื่องเติมอากาศ การขุดลอกคลอง และการคัดแยกขยะของชุมชน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัญหาของเราทุกวันนี้ คือ มีปริมาณน้ำเสียจำนวนมาก ขอให้ทุกคนร่วมมือกันศึกษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำบ้านเมืองให้สะอาด สำหรับการจราจร รัฐบาลก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้หลายด้านแล้ว ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนด้วย และที่เป็นต้นทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาขอให้ทุกหน่วยงาน รับไปดำเนินการ ทั้งการเก็บขยะไม่ทิ้งขยะ รวมทั้งทิ้งขยะให้ถูกที่รวมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยตามแม่น้ำลำคลอง เราทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาชาติ เพราะลำพังแต่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ และขอให้สงสารคนเก็บขยะด้วย ซึ่งการทิ้งขยะก็ควรแยกขยะให้ถูกต้องทั้งขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะที่มีพิษ

นายกฯ กล่าวกับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยว่า การจัดกิจกรรมใดๆ ของรัฐบาลจะต้องไม่ปิดการจราจรเพราะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี รวมทั้งได้เน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับประชาชนในทุกๆ พื้นที่เพื่อทำให้บ้านเมืองมีความสะอาดปราศจากขยะทั้งบนบกและคูคลอง

โดยกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองเกิดความตระหนักรู้ภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาลำน้ำลำคลอง ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เพื่อบำบัดน้ำ นำขยะและวัชพืชจากน้ำมาใช้ประโยชน์ และสามารถต่อยอดขยายผลไปถึงการสร้างรายได้ หรือ มีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ด้วยการใช้วิถีชีวิตริมน้ำ ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี ต่อยอดสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมเดินรณรงค์แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การสอนวิธีบำบัดน้ำเสียโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้วัดที่อยู่ริมลำน้ำ ลำคลองเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์คูคลองอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นต้นแบบในการที่จะให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อาทิ องค์ความรู้เรื่องระบบกรองน้ำและเคมีบำบัดอย่างง่ายโดยใช้เศษเปลือกหอยและถ่าน ในการดูดซับกลิ่น การนำวัชพืชมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน การทำดินผสมพร้อมปลูกผักจากผักตบชวาและถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนก่อนลงสู่ลำคลอง พร้อมกันนี้นายกฯยังได้ทดลองใช้เครื่องโม่ข้าว ที่อบจ.อ่างทอง นำมาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

อ่านเพิ่มเติม...