Thairath Logo
กีฬา

กฎหมายทำแท้ง ผ่านสภาไอร์แลนด์

Share :

ภาพ : นายลีโอ วารัดการ์ นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์

เมื่อ 13 ธ.ค. สภาไอร์แลนด์ผ่านข้อร่าง กฎหมายให้ทำแท้งได้เป็นครั้งแรก หลังผ่านการลงประชามติจากประชาชนเมื่อต้นปีทำให้ นายกรัฐมนตรี ลีโอ วารัดการ์ ออกมาชื่นชมว่าเป็นห้วงแห่งประวัติศาสตร์ โดยกฎหมายใหม่นี้อนุญาตให้ทำแท้งอายุครรภ์มากสุด 12 สัปดาห์ หรือตามเงื่อนไขว่าเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขั้นร้ายแรงของหญิงตั้งครรภ์ และในกรณีที่ทารกในครรภ์มีความผิดปกติซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตก่อนเกิดหรือภายใน 28 วันก็อนุญาตให้ทำแท้งได้ ทำให้มอลตาเป็นประเทศเดียวในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปที่มี ก.ม.ห้ามทำแท้ง.

อ่านเพิ่มเติม...
ไอร์แลนด์กฎหมายทำแท้งทำแท้งลีโอ วารัดการ์ข่าวทั่วไป