Thairath Logo
กีฬา

มทภ.1 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส ในเขต กทม. ตามโครงการจิตอาสา

Share :

ประชาชนปลาบปลื้ม รับมอบบ้านจากกองทัพภาคที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โครงการสนับสนุน ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 11 - 12 ธ.ค.61 พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย พล.ต.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวนรวม 8 หลัง พร้อมมอบสวนหย่อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ แก่ชุมชน

พล.ท.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กับ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการสนับสนุน ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดเหล่านี้

ด้านพล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 (ดูแลความสงบเรียบร้อย 26 จังหวัด) ในฐานะผู้ดูแลโครงการนี้ กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 1 ได้กำกับดูแลให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นไปอย่างตรงจุด รวดเร็ว และ ยั่งยืน ซึ่งเรามีผู้อุปการคุณ ร่วมให้การสนับสนุนมากมาย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและกำลังพลทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง 1 ต.ค.61 ถึง 30 กย.62 โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 1,000 หลัง ขณะนี้กำลังทยอยส่งมอบบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืน โดยจะมีการดำเนินการต่ออีกทั่วทั้งกรุงเทพมหานครให้ครบเป้าหมายคือ 1,000 ครัวเรือน

พล.ต. รังษี กล่าวว่า นอกจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน จะมีการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และปลูกสวนหย่อมในแหล่งชุมชนต่างๆ ตามพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ที่เจ้าของไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ปล่อยรกร้าง เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ 'สร้างและเพิ่มปอดให้แก่ชุมชน' ชุมชนมีสถานที่ร่มรื่นสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงโดยการสนับสนุนจาก สวนนงนุช และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเราตั้งเป้าไว้จำนวน 100 สวนหย่อม

ขณะที่ ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในฐานะผู้อำนวยการผลิต รายการ กล่าวว่า ขอขอบคุณ พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 และ พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 ที่กรุณาอนุมัติให้รายการหนึ่งใจฯ เข้าบันทึกเหตุการณ์อันน่าชื่นใจ และประทับใจยิ่งในครั้งนี้ ความตื้นตันและความปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของประชาชนและชุมชน ที่ได้รับมอบบ้านและมอบสวนหย่อม เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่พวกเราได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีฯ ปกเกล้าปกกระหม่อม จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมและรับฟังกิจกรรมของโครงการฯ นี้อย่างเต็มอิ่มได้ ใน รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ออกอากาศสดทั้งภาพและเสียง ในวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10-11 น. ทางสถานีวิทยุ มก. AM 1,107 กิโลเฮิตซ์ และ KU Radio Network พร้อมกันทั่วโลก.

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสามอบบ้านผู้ยากไร้กองทัพภาคที่1รายการหนึ่งใจณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ข่าวทั่วไป