Thairath Logo
กีฬา

บิ๊กตู่ สัญจรอีสาน บึงกาฬ-หนองคาย เฮฮาอารมณ์ดี กราบพระขอพร

Share :

บิ๊กตู่ นำ ครม.เยือนถิ่นแผ่นดินอีสานอีกครั้ง จุดหมายอยู่ที่ริมโขง หนองคาย-บึงกาฬ ประชุม ครม.สัญจร 12-13 ธ.ค. ก่อนข้ามไปเวียงจันทน์ ร่วมประชุมไทย-ลาว ครั้งที่ 3

วันที่ 12 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ จ.บึงกาฬ-หนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจรที่ จ.หนองคาย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปที่วัดโพธาราม อ.เมืองบึงกาฬ เพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

สำหรับกำหนดการ นายกรัฐมนตรี จะไปพบปะกับประชาชน ที่สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสวรรค์ รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1. โครงการถนนยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา 2. เกษตรแปลงใหญ่ 3. ข้าวครบวงจร 4. ผลิตภัณฑ์ OTOP 5. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองเลิง 6. โครงการคืนถังขยะช่วงบ่ายนายกฯ จะเดินทางไปที่สถานีผลิตน้ำปะโค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อเป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน 2 พื้นที่ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) หลังจากนั้นจะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองหนองคาย–อำเภอสระใคร พร้อมพบปะประชาชน ก่อนจะเดินต่อไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเดื่อ เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งโขงและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยจะสักการะหลวงพ่อใหญ่อุทุมพร ณ วัดอุทุมพร จากนั้นเวลา 18.20 น. นายกฯ จะเข้าสักการะหลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมืองหนองคาย ด้วยจากนั้น วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 07.40 น. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และการประชุม ครม.สัญจร ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ก่อนที่เวลา 14.00 น. จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี และจะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
นายกไปบึงกาฬครม.สัญจรประชุมครม.สัญจรบึงกาฬหนองคายข่าวทั่วไป