Thairath Logo
กีฬา

โรงพยาบาลเอกชนร่วมมือรัฐ เผยแพร่ค่ายา-รักษาขึ้นเว็บ

Share :

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมได้หารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาค่ายาและค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริงตามที่มีประชาชนร้องเรียนมาเบื้องต้น โรงพยาบาลเอกชนยินดีจะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการเผยแพร่ราคายาที่จำเป็นและค่ารักษาพยาบาลผ่านเว็บไซต์กลาง และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา โดยจะเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.62 เป็นต้นไป

สำหรับข้อมูลที่จะนำขึ้นเว็บไซต์ จะมีทั้งราคายาที่จำเป็น ประมาณ 1,000 กว่ารายการ จากทั้งหมด 5,000 กว่ารายการ และค่ารักษา ซึ่งเมื่อนำข้อมูลที่เคยอยู่ในลิ้นชักมาเปิดเผย จะทำให้ประชาชนรับทราบราคายาและค่ารักษา และเกิดการเปรียบเทียบ ทำให้โรงพยาบาลเอกชนไม่กล้าคิดราคาแพงเกินความเหมาะสม “หลังจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะหารือกับโรงพยาบาลเอกชนว่าจะนำยา และการรักษาพยาบาลรายการใดมาเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บ้าง และจะนำกลับมาเสนอที่ประชุม ที่มีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพวันที่ 15 ม.ค.62 ส่วนการบังคับให้โรงพยาบาลเอกชนลดราคายา หรือค่ารักษาลง คงทำไม่ได้ เพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีต้นทุนค่ายาไม่เท่ากัน เช่น บริษัทยาจะขายยาให้โรงพยาบาลรัฐบาลในต้นทุนต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน เพราะโรงพยาบาลรัฐมีมากกว่า”.

อ่านเพิ่มเติม...
โรงพยาบาลเอกชนค่ายาค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริงราคายาข่าวทั่วไป