Thairath Logo
กีฬา

ปรับปรุงทัณฑสถานเพื่อเยียวยา สุขภาพจิตนักโทษ

Share :

Credit : Dan Gunderson/Minnesota Public Radio via AP

ก้าวใหม่ของทัณฑสถานเคลย์ เคาน์ตี้ ในรัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา เมื่อมีการเล็งเห็นว่าต้องปรับปรุงและสร้างระบบจัดการที่ดีขึ้น เพื่อดูแลรักษานักโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต พร้อมกับให้สิ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในทัณฑสถานแห่งนี้ ด้วยการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท จัดหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพจิต เพิ่มเตียงเพื่อสุขภาพ และบำบัดพฤติกรรมจำนวน 18 เตียง มี รายงานด้วยวิทยุสาธารณะ และแต่ละห้องขังต้องมีคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวนหรือให้เกิดเสียงรบกวนต่ำที่สุด

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคมของเคลย์เคาน์ตี้ เผยว่า การพัฒนาทัณฑสถานให้มีประสิทธิภาพก็เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักโทษที่มีความเจ็บป่วยทางจิต รวมถึงขยายการฝึกอบรมและการเขียนแผนงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพจิตของนักโทษ เพราะผู้ที่ถูกจองจำอยู่ในคุกแห่งนี้ก็อาจเป็นสมาชิกในชุมชนละแวกนั้น พวกเขาอาจเคยเป็นเพื่อนบ้าน หรือเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อน

การดูแลและผลักดันให้นักโทษเข้าถึงโครงการด้านสุขภาพจิตเมื่อออกจากคุกก็เป็นอีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ของเมืองให้ความสนใจ เพราะเมื่อใดที่นักโทษถูกปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมและชุมชน หากเจ้าหน้าที่ของเมืองไม่สามารถช่วยเหลือในการจัดหาที่อยู่อาศัย หรือให้การดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต รวมถึงปล่อยให้พวกเขาหันกลับไปใช้สารเสพติด ก็จะทำให้ผู้คนเหล่านี้เวียนเข้าออกคุกไม่มีวันจบสิ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเมืองเผยว่าจะสร้างมาตรการที่ช่วยประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่.

อ่านเพิ่มเติม...
เคลย์เคาน์ตี้นักโทษสุขภาพจิตทัณฑสถานทันโลกการศึกษา