วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.แรงงาน แถลงข่าวจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ก.แรงงาน แถลงข่าวจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

  • Share:

"บิ๊กอู๋" เตรียมจัดงานแข่งฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24-26 เม.ย.62 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ เป็นที่ยอมรับ และให้โอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของคนพิการไปสู่ระดับสากล...

วันที่ 7 ธ.ค.61 ที่อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยกล่าวว่า  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เม.ย.47เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติทุกๆ 2 ปี ซึ่งจัดงานแข่งขัน มาแล้ว 8 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2546 และปี พ.ศ. 2562 เป็นการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.62 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 18 ม.ค.62 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน โดยแข่งขันทั้งหมด 20 สาขา ใน 4 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพหัตกรรม สาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร สาขาอาชีพอุตสาหกรรม และสาขาอาชีพบริการ 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การแข่งขันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า เป็นที่ยอมรับและให้โอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือของคนพิการไปสู่ระดับสากล ซึ่งในระดับสากลมีการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ เป็นประจำทุกๆ 4 ปี ผลการแข่งขันฝีมือคนพิการในระดับนานาชาติที่ผ่านมา (ครั้งที่ 9) ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.59 ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 สาขา จำนวน 12 คน สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง จากสาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง นอกจากนี้การแข่งขัน ยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งสอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

สาขาในการแข่งขันสามารถช่วยกระตุ้นให้คนพิการได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เช่น สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมากกว่า 100 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 73 แห่ง สถาบันการศึกษา 27 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ 8 แห่ง และภาคเอกชน 22 แห่ง

"ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัล ใบประกาศ และเงินรางวัล แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือความภาคภูมิใจ ที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพ และยังเป็นตัวอย่างของความพยายามและความอดทน ที่สามารถให้กำลังใจแก่คนทั่วไปที่อาจท้อแท้ ได้มีแรงบันดาลใจ ลุกขึ้นสู้กับชีวิตต่อไปได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 4988"รมว.แรงงานกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้