วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ใจดี สรุปวันเดียวควักกว่า 8 หมื่นล้าน ช่วยกระจาย

ครม.ใจดี สรุปวันเดียวควักกว่า 8 หมื่นล้าน ช่วยกระจาย

  • Share:

ครม.ประยุทธ์วันนี้ อนุมัติใช้งบรวมกว่า 8 หมื่นล้าน กระจายช่วยคนจน ถือบัตรคนจน 14.5 ล้านคน ชาวสวนยาง ปาล์ม อ้อย และคนอยากมีบ้าน 1 ล้านหลัง รวมกว่า 6 หมื่นล้าน และขรก.บำนาญกว่า 2 หมื่นล้าน


3.8 หมื่นล้านช่วยบัตรคนจน สูงอายุ 14.5 ล้านคน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (20 พ.ย.) มีมติอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือคนจน ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยหลายโครงการ โดยโครงการที่อนุมัติงบประมาณมากที่สุดวันนี้คือผู้ที่ถือบัตรคนจน 14.5 ล้านคน รองลงมาช่วยเหลือภาคเกษตร ที่อนุมัติหลักการช่วยสวนยาง และช่วยรับภาระดอกเบี้ยบางส่วนของ ธอส. เพื่อช่วยมีบ้านล้านหลัง สรุปรายละเอียดดังนี้

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และสังคม วงเงิน 38,730 ล้านบาท โดยใช้งบจากเงินกองทุนประชารัฐ ช่วยเหลือ 14.5 ล้านคน มีความช่วยเหลือ 4 มาตรการ คือ 1.ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน และประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน นาน 10 เดือน (ธ.ค.61-ก.ย.62) รวม 8.2 ล้านครัวเรือน

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อสินค้าบริการในเดือน ธ.ค.61 จำนวน 500 บาทต่อคน

3.ช่วยค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล และค่ายใช้จ่ายอื่นสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี 1,000 บาทต่อคน (ธ.ค.61-ก.ย.62) จำนวน 2.2 ล้านคน

4.ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้น้อย 400 บาทต่อคนต่อเดือน (ธ.ค.61-ก.ย.62) มีจำนวน 2.2 แสนคน ในเดือน ธ.ค.61 และ 2.3 แสนคน ในเดือน ก.ย.62

จ่ายส่วนต่างดอกเบี้ย 3.8 พันล้านบ้านล้านหลัง
อนุมัติโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ โครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐ เพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ย 6 ปี รวม 3,876.65 ล้านบาท โดย ธอส.ให้สินเชื่อร่วม 50,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 40 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3% ช่วง 5 ปีแรก ผู้กู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ใครรายได้เกิน 25,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก

อ้อย ปาล์ม ยาง รับรวมเกือบ 2 หมื่นล้าน
อนุมัติจัดสรรงบกลางประจำปี 2560 เพื่อจ่ายสบทบให้กองทุนอ้อยและนำ้ตาลทราย ไปชำระหนี้เงินกู้ส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2549/2550 จำนวน 450 ล้านบาท

อนุมัติงบกลางประจำปี 2560 เป็นค่าใช้จ่ายเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์ม 525 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังแถลงว่า ครม.เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือช่วยชาวสวนยางภายใต้วงเงิน 18,604.95 ล้านบาท โดยช่วยเหลือ 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในจำนวนนี้ให้แบ่งจ่ายกับเจ้าของสวน 1,100 บาท คนกรีด 700 บาท ที่มีเจ้าของสวนยางเปิดกรีดยางจำนวน 999,065 ราย และคนกรีดยางจำนวน 304,266 ราย

จ่ายขรก.บำนาญเพิ่มและเร็วขึ้น 2.4 หมื่นล้าน

ขณะที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยังมีกลุ่มข้าราชการบำนาญ  2 ส่วน คือ 1.ข้าราชการบำนาญที่รับเงินต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเต็ม 10,000 บาทต่อเดือน มีผู้มีสิทธิ์ 52,736 คน รวม 559 ล้านบาทในปีงบประมาณนี้ 2.เพิ่มเพดานจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับข้าราชการบำนาญที่อายุ 70 ปีขึ้นไป จาก 400,000 บาท เป็น 500,000 บาท จำนวน 159,094 ราย รวม 24,700 ล้านบาท ซึ่งรัฐต้องจ่ายอยู่แล้ว แต่จ่ายให้เร็วขึ้นก่อนเสียชีวิต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้