วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมป่าไม้ จัด “ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน” ปลูกป่า

กรมป่าไม้ จัด “ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน” ปลูกป่า

  • Share:

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระองค์ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและ ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

กรมป่าไม้จึงจัดกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก เป็นเวลา 5 ปี บนพื้นที่ 60 ไร่ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นางอำนวยพรกล่าวต่อว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นไม้ดอกสีเหลือง ปลูกต้นไม้เสริมซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Green Knowledge” ส่งเสริมความรู้สู่โลกสีเขียว เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้