วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เชือดร้านออนไลน์ ไม่ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน ลูกค้าโวยให้ถามทางอินบ็อกซ์

เชือดร้านออนไลน์ ไม่ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน ลูกค้าโวยให้ถามทางอินบ็อกซ์

  • Share:

กรมการค้าภายใน พบผู้ค้าสินค้าออนไลน์ ไม่ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน ลูกค้าต้องสอบถามทางอินบ็อกซ์ สั่งปรับแล้ว 26 ราย รวม 8.7 หมื่นบาท หลังมีผู้บริโภคร้องเรียน มากถึง 328 คำร้อง

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องเรียนราคาสินค้าและปริมาณ และโทรสายด่วน 1569 เกี่ยวกับการขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ฯลฯ โดยผู้ค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน แต่ให้ผู้บริโภคสอบถามราคาผ่านทาง Inbox ซึ่งมีผู้ร้องเรียนมากถึง 328 คำร้องนั้น โดยได้ตรวจสอบแล้ว 196 คำร้อง พบไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนจริง 26 ราย และได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วรวมเป็นเงิน 87,000 บาท

"รายที่ตรวจสอบได้ และปรับไปแล้วนั้น เป็นรายที่สามารถค้นหาที่ตั้งชัดเจนได้ แต่ส่วนใหญ่ การสืบหาข้อมูลผู้ประกอบการค้าออนไลน์มีกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะไม่สามารถค้นหาที่ตั้งที่ชัดเจนได้เหมือนร้านค้าทั่วไป จึงขอให้ประชาชน ถ้าพบเห็นการขายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนอีก ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้สะดวก โดยสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน โทร. 1569 หรือเว็บไซต์ www.dit.go.th หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศฉบับที่ 49 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อกำกับดูแลการค้าให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วกว่า 38,000 ราย

สำหรับประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้ค้าต้องแจ้งราคาสินค้าให้ชัดเจนบนร้านค้าออนไลน์ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า หรือบริการออนไลน์ เช่น ไลน์, เฟซบุ๊ก, เว็บไซต์, อินสตาแกรม เป็นต้น โดยต้องบอกรายละเอียดของสินค้า ให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนักของสินค้า และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันสินค้า และราคาที่แสดงต้องแสดงให้ตรงกับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ ยกเว้นกรณีจำหน่ายในราคาต่ำกว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้