วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส.อ.ท.หวังหมื่นล้าน กระหย่ิมเงื่อนไขใหม่ ดูดงบอนุรักษ์พลังงาน

ส.อ.ท.หวังหมื่นล้าน กระหย่ิมเงื่อนไขใหม่ ดูดงบอนุรักษ์พลังงาน

  • Share:

นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2562 จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ในปีงบประมาณ 2562 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ยื่นคำขอ 6,000 ล้านบาทต่อปี “เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ของกระทรวงพลังงาน ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนโครงการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เหมือนกับทุกปี ทำให้สะดวกมากขึ้น โดยมั่นใจว่าโครงการที่สมาชิก ส.อ.ท.ยื่นเสนอไป จะได้รับการพิจารณาเกือบทั้งหมด เพราะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานเป็นหลัก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้