วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสริมเขี้ยวเล็บ! 'บิ๊กต่าย' ส่งมอบ F-16 Mid-Life Update ให้กองบิน 4

เสริมเขี้ยวเล็บ! 'บิ๊กต่าย' ส่งมอบ F-16 Mid-Life Update ให้กองบิน 4

  • Share:

"บิ๊กต่าย" เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องบิน เอฟ-16 หลังนำเข้าดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ ระบบ Avionics ระบบอาวุธ และระบบป้องกันตนเอง เพื่อนำใช้ราชการใน กองบิน 4 หลังจากดำเนินโครงการ 3 ช่วง ช่วงละ 6 เครื่อง รวมจำนวน 18 เครื่อง ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ...

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61 ที่กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก ตามโครงการปรับปรุงความสามารถ (F-16 Mid-Life Update) เพื่อใช้ราชการกองบิน 4 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนบริษัท Lockheed Martin Aeronautics ผู้แทนบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด รวมถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองบิน 4 เข้าร่วมในพิธีโดยกองทัพอากาศได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก โดยการจัดหาแบบ รัฐบาลต่อรัฐบาล กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบ Avionics ระบบอาวุธ และระบบป้องกันตนเองให้กับ เครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 ให้มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกลเกินสายตา มีระบบป้องกันตนเองที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงรองรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี

โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 6 เครื่อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 เครื่อง โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก ทั้ง 18 เครื่อง ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถ (Mid-Life Update) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้เครื่องบินมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถติดตั้งอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกลเกินสายตา ติดตั้งระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมาย เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืน

มีการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ส่งผลให้นักบิน และหน่วยบัญชาการและควบคุม มีความหยั่งรู้เท่าทันสถานการณ์การรบ สามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับยุทธศาสตร์การปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ ปฏิบัติการรบร่วมกับเหล่าทัพอื่น รวมถึงมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้