วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
MDES ร่วมกับ ATCI จัดโครงการ August Series 2018

MDES ร่วมกับ ATCI จัดโครงการ August Series 2018

  • Share:

ภายในไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จึงได้จัดงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีที “August Series 2018” ประกอบด้วย 1. งาน eGovernment Forum 2. งาน Digital Social Innovation และ 3. Digital HR Forum 2018 โดยมีกำหนดจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อัพเดตข้อมูลความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งหลอมรวมเข้ากับทุกกระบวนการขับเคลื่อนทุกกิจกรรม ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน

ภายในงานจะเป็นการสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ การจัดประชุมกลุ่มชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และการจัดประชุมกลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวง และกรมต่าง ๆ สำหรับการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าสนใจในปีนี้ อาทิ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม Digital Social Innovation, Social innovation project การนำเสนอโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม Digital Social Inno App การแสดงแอปพลิเคชันทางด้านการพัฒนาสังคมและธุรกิจร่วมกัน Digital Social Innovation Awards นอกจากนี้ ยังมีการประกวดโครงการดีเด่น การเสวนาระดับสูง และอภิปรายร่วม ระดมสมองทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมครั้งแรกในประเทศไทย ฯลฯ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับและสถาบันการศึกษา

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเรื่องของ Digital Government เพื่อที่จะไปเสริมการให้บริการประชาชน เป็นลักษณะของ Smart Public Service ถือว่าเป็นความร่วมมือสำคัญสำหรับการก้าวย่างไปสู่ Digital Government Digital Thailand กล่าวคือ ในภาคของรัฐบาลก็พยายามที่จะปรับโครงสร้างองค์กร และขีดความสามารถขององค์กรให้เป็น Digital Government และ Digital Earth Station นั่นคือเรื่องใช้ขีดความสามารถด้านดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้าน ธุรการ เทคนิค การบริหารดาต้า เป็นชุดบิ๊กดาต้าขับเคลื่อนบริการประชาชน และเรื่องความสามารถด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องของดิจิทัลก็จะครอบคลุมไปถึงการให้บริการธุรกิจสื่อสาร การให้บริการอินเทอร์เน็ต และการให้บริการทางอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อไปรองรับการคมนาคมขนส่ง ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งตรงนี้เราก็จะพยายามดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าทางด้าน fiber optic หรือด้าน wireless เพื่อให้การติดต่อสื่อสารและอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วประเทศ เกิดความเชื่อมั่นและรองรับให้กับภาคประกอบการที่จะมีทั้งความเร็ว ความจุ และเสถียรภาพ

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดยมีแนวคิดหลักว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยงาน eGovernment Forum 2018 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ดำเนินงานโดยประชาชนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสู่ความเปลี่ยนแปลง ส่วนงาน Digital Social Innovation จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมสังคม สร้างสรรค์ความคิดดีให้เป็นจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ สังคมและชุมชน และงาน Digital HR Forum จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทัน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างความตระหนักว่าในโลกการทำงานจะมีการปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce

ด้าน นายวิวรรธน์ เลิศวัฒนศักดิ์ ฝ่ายธุรกิจเอกชนและราชการ กรุงเทพฯ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ริโก้ไทย เป็นบริษัทกระจายสินค้าระหว่างประเทศและเป็นผู้นำในด้านการผลิตอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องสำเนาเอกสาร, ปริ้นเตอร์, เครื่องอัดสำเนาดิจิทัล เรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันเรามีส่วนร่วมในหลายองค์กร ทั้งภาคราชการและเอกชน ทั้งเรื่องการเซตอัพระบบ หรือการพัฒนาเรื่องของโซลูชั่นให้กับองค์กร โดยมีเทคโนโลยีในระดับที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรตั้งแต่เล็กจนใหญ่ มีความเชี่ยวชาญด้านเอกสาร และมีโซลูชั่นต่างๆ มากมาย การที่ริโก้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทอื่น ๆ ช่วยให้เราเข้าถึงและส่งเสริมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าสู่ประเทศไทย การเข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้เพราะเราคาดหวังว่าอยากประชาสัมพันธ์บริษัทให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ ว่าริโก้ ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทที่ขายเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ ฯลฯ แต่เราเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีมากมายซึ่งสามารถต่อยอดไปกับลูกค้าในทุกระดับได้ในปัจจุบัน

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องได้รับประโยชน์และเท่าเทียม