วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดการศัตรู...มังคุด ยกคุณภาพราชินีผลไม้

จัดการศัตรู...มังคุด ยกคุณภาพราชินีผลไม้

  • Share:

“การผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพ แมลงศัตรูพืชถือเป็นตัวการสำคัญ ดังนั้นก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวจำเป็นต้องมีการจัดการศัตรูมังคุดให้ดี เพราะหากมีติดไปกับผลผลิตที่ส่งออก จะนำไปสู่ข้อกีดกันทางการค้า ระงับการนำเข้า ไม่เพียงกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ผู้ส่งออก ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย”

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีคำแนะนำการจัดการศัตรูมังคุดใน 2 ช่วงสำคัญ คือ ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

การจัดการก่อนเก็บเกี่ยวศัตรูที่สำคัญที่ต้องกำจัด...เพลี้ยพริกไฟ, เพลี้ยแป้ง และ ผีเสื้อมวนหวาน

เพลี้ยไฟพริก...ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง หากมีการระบาดขณะออกดอกและติดผลอ่อน ทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อโตขึ้นผิวเปลือกมังคุดจะขรุขระ มีลักษณะที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก

“การป้องกันกำจัด ฤดูแล้งมังคุดอยู่ในระยะออกดอกติดผลอ่อน ควรพ่นสารฆ่าแมลง 3 ครั้ง ระยะก่อนดอกบาน 7 วัน ขณะดอกบานและหลังบานแล้ว 7 วัน หากเป็นการระบาดนอกฤดูออกดอกติดผล ควรพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ยเกิน 1 ตัวต่อยอดใบอ่อน”

เพลี้ยแป้ง...จะระบาดเมื่อผลมังคุดอายุ 2 เดือนขึ้นไป เข้าไปฝังตัวดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ด้านใต้กลีบเลี้ยง มีการขยายพันธุ์ เมื่อมีปริมาณมากขึ้น มูลหวานที่เพลี้ยแป้งขับถ่ายออกมาจะทำให้เกิดราดำเกาะติดผิวมังคุดทั่วทั้งผล ทำให้มังคุดมีคุณภาพต่ำ การป้องกันกำจัด ถ้าพบระบาดไม่มากให้เก็บผลเหล่านั้นเผาทำลาย เมื่อพบเพลี้ยแป้งระบาดมากกว่า 10% ให้พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan), อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) หรือคาร์บาริล (carbaryl)

แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมักมีมดเป็นพาหะ ทำให้เกิดการระบาดรวดเร็วยิ่งขึ้น...

วิธีป้องกันมดให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องพันรอบโคนต้น

ผีเสื้อมวนหวาน...มักจะเข้าทำลายผลไม้สุกหรือใกล้สุก ใช้ปากแทงผลเข้าไปดูดกินน้ำหวานเนื้อผลไม้ ทำให้มีน้ำหวานไหลออกมา ดึงดูดให้แมลงชนิดอื่นๆเข้าทำลายซ้ำเติม โดยเฉพาะแมลงวันผลไม้...การป้องกันกำจัดโดยติดกับดักแสงไฟ ล่อด้วยเหยื่อพิษ ใช้กรงดักจับผีเสื้อมวนหวานและพ่นด้วยสารสกัดสะเดา

ส่วนหลังเก็บเกี่ยวจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้า มีวิธีการจัดการศัตรูพืช 3 วิธี

อบไอน้ำ...เป็นวิธีที่กำจัดไข่และตัวหนอนของแมลงวันผลไม้ที่อาจติดไปกับผลิตผล มังคุดที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องใช้วิธีการนี้...ส่วนมังคุดสดที่จะส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีต้องใช้วิธีการ รมเมทิลโบรไมด์...อีกวิธี ฉายรังสีแกมมา สำหรับมังคุดที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

การจัดการศัตรูมังคุดอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดห่วงโซ่การผลิต จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้