วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“บิ๊กตู่”โละยกแผงกกพ. ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ตั้งใหม่ 7 อรหันต์

“บิ๊กตู่”โละยกแผงกกพ. ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ตั้งใหม่ 7 อรหันต์

  • Share:ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใหม่หมดทั้งชุดรวม 7 คน โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย นายสุธรรม อยู่ในธรรม, นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ, นาย พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน, นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, นายสหัส ประทักษ์นุกูล และนางอัจฉรา ศรีบุญเรือง โดยขั้นตอนต่อจากนี้ได้ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้คือวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และเมื่อครบ 3 ปี ให้ลาออกจากตำแหน่ง 3 คน จากนั้นให้สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ กกพ.ชุดเดิม เป็นการแต่งตั้งโดย คสช.เมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธาน กกพ. กรรมการประกอบด้วยนายไกรสีห์ กรรณสูต, นาง ดวงมณี โกมารทัต, นายวัชระ คุณาวัฒนวุฒิ, นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ และนายวีระพล จิรประดิษฐกุล โดยเมื่อปี 2560 นายไกรสีห์พ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปี ขณะที่ในระยะ 2-3 เดือนนี้ ได้มีกระแสข่าวว่าจะมีการปลด กกพ.ชุดนี้ที่เหลืออีก 6 คนยกชุด หรือเสนอให้มีกรรมการบางคนลาออก โดยเล็งเป้าไปที่ น.ส.วิไลพรและนางดวงมณีที่จะมีอายุครบ 70 ปีในปี 2562 แต่มีการยื้อไม่มีการลาออก มาโดยตลอดจากทั้ง 2 คน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมาก็ได้มีการปลด กกพ.ชุดนี้ที่เหลือทั้งหมด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้