วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ศึกษา 3 รูปแบบเงินแรกเกิดก่อนชง ครม.ตัดสิน

จี้ศึกษา 3 รูปแบบเงินแรกเกิดก่อนชง ครม.ตัดสิน

  • Share:

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 3/2561 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอรูปแบบสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยเห็นชอบในหลักการทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.การให้เงินอุดหนุนเด็กอายุระหว่าง 0-6 ขวบ แบบถ้วนหน้า 2.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี และ 3.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยใช้ฐานรายได้เดิม คือ 36,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งในส่วนของอายุ และการใช้งบประมาณ จากนั้นให้ทำหนังสือเวียนเสนอคณะกรรมการฯ รับทราบ และเสนอต่อ รมว.พม.เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบไหน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งจัดทำข้อมูลเสนอ ครม.ภายใน เดือน ต.ค.นี้ เพื่อให้ทันประกาศใช้ในเดือน พ.ย.นี้

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า สำหรับการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์ แต่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ายังคงเหลือผู้ที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 149,180 คน ตามมติ ครม.ที่ได้ขยายเวลามาให้ข้อมูลภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ พม.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ไม่ให้เกิดกรณีผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องถูกระงับสิทธิ์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้