วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin

Create คริเอท คำนี้ส่วนใหญ่จะหมายถึง “สร้าง” ผมพูดในที่ประชุมว่าไม่ควรจะให้เคิร์ค (Kirk) เป็นผู้จัดการบริษัท ประธานถามเหตุผล ผมตอบว่า He has created many enemies. แกสร้างศัตรูเอาไว้มาก วันต่อมาเราได้ไปพบกับคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้หัวเดินต่างเท้า เมื่อสอบถาม พวกนั้นก็บอกว่า นี่เป็นลัทธิใหม่ ผมจึงถามว่า Who is the creator of your movement? ใครเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิหรือขบวนการนี้ขึ้นมา

ผู้คนจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อผู้อ่านท่านพบคำว่า Creator ซึ่งใช้ตัวอักษร C ตัวอักษรใหญ่ ขอให้ทราบว่าคำนี้หมายถึงพระผู้เป็นเจ้า ไปเมืองแห่งหนึ่งในอินเดีย เจอคนเอาขี้เถ้ามาทาหน้า แล้วก็นอนราบกับพื้นตามองบนฟ้า เลวิน (Lewin) บอกกับผมว่า These people are praying to their Creator. พวกเขากำลังสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าของพวกเขา

นอกนั้นยังหมายถึง “ตั้ง” ก็ได้ครับ ผมไปเจอพระเจ้าอะลุ่มกลุ้มกลุ้มแห่งราชอาณาจักรตุ้งตุ้งในทวีปแอฟริกา เมื่อคุยกันถึงริค (Rick) พระเจ้าอะลุ่มกลุ้มกลุ้มบอกว่า Rick is a peer of my own creation. ริคเป็นขุนนางที่ผมได้แต่งตั้งให้

นอกจากนั้นยังสื่อถึง “ประดิษฐ์” This dress is a beautiful creation. เสื้อผ้าชุดนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามมาก ส่วนคำว่า creature คำนี้จะหมายถึงสัตว์ครับ All these creatures are harmful to us. สัตว์พวกนี้เป็นอันตรายแก่เราทั้งหมดครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้