วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561

ยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561

  • Share:

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย รายงานสถิติการขายรถยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 21.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 28.8% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคมคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการขายรวมทั้งสิ้น 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2560) โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.8% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาดจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ของผู้บริโภค

ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 18.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งมาจากการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีในระดับสูง

ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนสินค้าการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ล้วนเป็นส่วนช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ไทยในอนาคต ถึงแม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 26,228 คัน เพิ่มขึ้น 58.9% ส่วนแบ่งตลาด 32%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,140 คัน เพิ่มขึ้น 8.4 % ส่วนแบ่งตลาด 16%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 10,488 คัน ลดลง 0.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,700 คัน เพิ่มขึ้น 51.3% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 7,656 คัน เพิ่มขึ้น 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 23.5%
อันดับที่ 3 มาสด้า 4,899 คัน เพิ่มขึ้น 69.3% ส่วนแบ่งตลาด 15.1%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 28.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,528 คัน เพิ่มขึ้น 63.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,140 คัน เพิ่มขึ้น 8.4% ส่วนแบ่งตลาด 26.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,960 คัน เพิ่มขึ้น 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 10%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*
(Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,095 คัน เพิ่มขึ้น 48.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,919 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,938 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.8%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,477 คัน
1-โตโยต้า 2,018 คัน
2-อีซูซุ 874 คัน
3-มิตซูบิชิ 840 คัน
4-ฟอร์ด 715 คัน 
5-เชฟโรเลต 30 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 34,088 คัน เพิ่มขึ้น 25%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,077 คัน เพิ่มขึ้น 35.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,045 คัน เพิ่มขึ้น 11.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,223 คัน เพิ่มขึ้น 29.1% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 168,217 คัน เพิ่มขึ้น 30.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 99,503 คัน เพิ่มขึ้น 11.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 70,326 คัน ลดลง 2.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 222,841 คัน เพิ่มขึ้น 18.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 63,212 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 53,943 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 29,277 คัน เพิ่มขึ้น 47.4% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 348,223 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 105,005 คัน เพิ่มขึ้น 35.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 99,503 คัน เพิ่มขึ้น 11.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 37,534 คัน เพิ่มขึ้น 27.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*
(Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 275,994 คัน เพิ่มขึ้น 19.1%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 90,916 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 90,853 คัน เพิ่มขึ้น 25.1% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 36,848 คัน เพิ่มขึ้น 32.6% ส่วนแบ่งตลาด 13.4%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน 34,501 คัน
1-โตโยต้า 14,868 คัน
2-มิตซูบิชิ 7,178 คัน
3-อีซูซุ 6,868 คัน
4-ฟอร์ด 5,109 คัน
5-เชฟโรเลต 478 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 241,493 คัน เพิ่มขึ้น 20.9%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 84,048 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 75,985 คัน เพิ่มขึ้น 24.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 31,739 คัน เพิ่มขึ้น 34.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้