วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.1 สั่งปลดนายก ทต.น้ำก่ำ พ้นตำแหน่ง ปมทุจริตเสียหาย 100 ล้าน

มท.1 สั่งปลดนายก ทต.น้ำก่ำ พ้นตำแหน่ง ปมทุจริตเสียหาย 100 ล้าน

  • Share:

มท.1 สั่งปลดนายก ทต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พ้นตำแหน่ง ปม สตง.ชี้ ทุจริตในหน้าที่ พบปมทุจริตงบเสียหายกว่า 100 ล้าน ล่าสุด เงินคงคลังหมด เร่งเอาผิดอาญา

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้ากรณีความขัดแย้ง รวมถึงปัญหาการทุจริตภายในเทศบาลตำบลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จนกระทั่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ในการเบิกจ่ายเงินของผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม อำเภอธาตุพนม ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง มาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน พร้อมมีการสรุปผลการตรวจสอบว่า เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยมี นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ เป็นนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เกี่ยวกับโครงการต่างๆ โดยมิชอบหลายโครงการ เข้าข่ายทุจริต ประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบพบว่า เงินในบัญชีคงคลังของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้มีการเบิกจ่ายไปตั้งแต่ปี 2558 ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการ

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้สรุปความเสียหาย เพื่อดำเนินการเอาผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่ง พบว่า มีประเด็นสำคัญหลักๆ ในการทุจริตรวม 3 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องส่งคืน เนื่องจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงระเบียบการใช้จ่าย รวมเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 11 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมีเงินคงเหลือแค่ประมาณ 1 แสนบาท

ส่วนประเด็นที่ 2 คือเกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเอกชน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าข่ายผิดกฎหมาย ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการเบิกจ่ายโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 33 โครงการ ที่ตรวจสอบพบว่าดำเนินการเป็นเท็จ มีการแปลงปลอมเอกสารในการเบิกจ่าย รวมถึงไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมจริง ทำให้รัฐเสียหายเป็นเงินมากกว่า 29 ล้านบาท

และประเด็นที่ 4 เกี่ยวกับปัญหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา รวมทั้งหมด 4 โครงการ อาทิ การจัดซื้อรถยนต์เพื่อการเกษตร รวมถึงเรือตรวจการณ์กู้ภัยทางน้ำ รวมถึงการปรับปรุงก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล และการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต ซึ่งมีการดำเนินการมิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้รัฐเสียหายคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และยังมีโครงการส่วนย่อยอีกหลายโครงการที่เข้าข่ายการทุจริต เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการ รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท อยู่ระหว่างการสรุปดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

จนกระทั่งทางด้าน นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนครบทุกกระบวนการแล้ว พบว่ามีการทุจริตจริงหลายประเด็น ตามระเบียบ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 57 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้สรุปว่า นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำก่ำ มีพฤติการณ์ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือ ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ เข้าข่ายประพฤติมิชอบ ทำให้รัฐเสียหาย จึงได้พิจารณาเสนอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ให้นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำก่ำ พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรอผลการพิจารณาคำสั่งตามขั้นตอน ส่วนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จะต้องรอขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาเอาผิดต่อไป

ล่าสุด ทาง พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 1402/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ให้นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำก่ำ พ้นจากตำแหน่ง ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด พร้อมลงท้ายในหนังสือคำสั่งสามารถโต้แย้งคำสั่ง โดยทำคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้