วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รองปลัด ยธ. แจงศาลถอด 'ข้าวหมาก' พ้น พ.ร.บ.สุรา ชี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

รองปลัด ยธ. แจงศาลถอด 'ข้าวหมาก' พ้น พ.ร.บ.สุรา ชี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

  • Share:

รองปลัด ยธ. โพสต์แจงกรณี ยายขายข้าวหมากถูกสรรพสามิตจับ ศาล รธน. สั่งถอดจาก พ.ร.บ.สุรา ระบุภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบันทำได้ ไม่ผิดกฎหมายแล้ว ...

จากกรณี นางเสน่ห์ ป่วงรัมย์ อายุ 60 ปี แม่ค้าขายข้าวหมาก บริเวณตลาดนัดคลองถมสี่แยกกระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ ถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิต จับกุมในข้อหาจำหน่ายเหล้าสาโท โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเรียกค่าปรับ 5 หมื่นบาท ก่อนมีการต่อรองเหลือ 1 หมื่นบาท ซึ่งรู้สึกเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากหาเช้ากินค่ำ ได้กำไรจากการค้าขายไม่มาก เพียงวันละ 50-100 บาท

ความคืบหน้า นาย ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่มีข้อเท็จจริงในคดีนี้ จึงไม่สามารถวิพากษ์ได้ แต่อยากให้ความรู้เป็นการทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดย ข้าวหมักหรือข้าวหมาก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำกันอย่างเปิดเผย ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้ว เพราะได้แยกลูกแป้งข้าวหมากออกจาก พ.ร.บ.สุรา แล้ว และส่วนผสมก็มีไม่มาก

ซึ่งจำได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยมีมติ 8:6 ให้ถอดแป้งข้าวหมาก ออกจาก พ.ร.บ.สุราฯ ระบุละเมิดภูมิปัญญาชาวบ้าน และการประกอบอาชีพ

เนื่องจากคำว่าเชื้อสุรา ตามนิยามของความหมายใน มาตรา 4 ของ พ.ร.บ.สุรา ระบุให้หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งหมัก หรือเชื้อใดๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุ ของเหลวอื่นแล้ว สามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้ก็ตาม แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า แป้งข้าวหมักมีลักษณะที่ไม่ใช่เชื้อสุราในตัวเอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น อาหาร ยา

ดังนั้น การที่มาตรา 24 บัญญัติว่า ทำหรือขายเชื้อสุรา ที่มีความหมายรวมถึงแป้งข้าวหมัก จึงเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 รวมทั้งยังเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ที่บัญญัติให้บุคคลซึ่งรวมตัวกับเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติด้วย แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีบทกฎหมายบัญญัติรองรับมาตราดังกล่าว จึงไม่สามารถอ้างได้ว่า มาตรา 24 ขัดหรือแย้งกับ มาตรา 46 (คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 25/2547 (2447, 4 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 921 ตอนที่ 63 ก)

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว การผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวหมักก็สามารถจำหน่ายนอกพื้นที่ท่ียื่นขออนุญาตไว้ได้ เรื่องที่เกรงว่าจะนำไปผลิตสุราเถื่อนนั้น ไม่ต้องห่วงเนื่องจากการผลิตสุรา เถื่อนไม่นิยมนำแป้งข้าวหมักมาใช้ในการผลิตเพราะดูแลยาก อีกทั้งตัวแป้งข้าวหมักจะต้องคอยควบคุม อุณหภูมิ และไม่คุ้มต้นทุน และสุราท่ีได้จะมีแรงแอลกอฮอล์เพียง 5 ดีกรี จึงมักนิยมใช้ส่าเหล้ามาผลิตมากกว่า

ในส่วนของการผลิตอาหารและยารักษาโรคท่ีต้องใช้แป้งข้าวหมักเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ัน ก็สามารถใช้แป้งข้าวหมักได้อย่างเสรี โดย “แป้งข้าวหมัก” ไม่เป็น “เชื้อสุรา”ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 แล้วครับ

ส่วนการผลิตข้าวหมักหรือข้าวหมากขาย ซึ่งไม่ใช่เป็นผลิตแป้งข้าวหมากนั้น ยอมรับว่า ผมไม่มีความรู้ว่าชาวบ้านต้องไปขออนุญาตอย่างไรหรือไม่ แต่ถ้ามี ขั้นตอนแรกควรสร้างความรู้ความเข้าใจ และตักเตือนก่อน แล้วให้ไปทำเสียให้ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้ ถ้าไม่ทำและยังฝืนกฎหมายทำต่อ จึงค่อยบังคับใช้กฎหมายกันต่อไป.

(ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ธวัชชัย ไทยเขียว)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้