วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
 'บุณยฤทธิ์' ขึ้นแท่นปลัดพาณิชย์ ผู้ชายคนแรกในรอบ 7 ปี

'บุณยฤทธิ์' ขึ้นแท่นปลัดพาณิชย์ ผู้ชายคนแรกในรอบ 7 ปี

  • Share:

"บุณยฤทธิ์" ขึ้นปลัดพาณิชย์ ผู้ชายคนแรกในรอบเกือบ 7 ปี ส่วน "วิชัย" นั่งตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน "บรรจงจิตต์" อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ "วุฒิไกร" อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทนนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย.61 โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายบุณยฤทธิ์ ถือเป็นผู้ชายคนแรกในรอบเกือบ 7 ปี ที่ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ เพราะก่อนหน้านี้ เป็นผู้หญิงทั้งหมด เริ่มตั้งแต่นางวัชรี วิมุกตายน ขึ้นเป็นปลัดหญิงคนแรกเมื่อปี 55 จากนั้น นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ, น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร, น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ และนางนันทวัลย์ รวม 5 คนติดต่อกัน

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารระดับอธิบดีอีก 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน, น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการทำงานในระยะยาว จึงแต่งตั้งให้นายบุณยฤทธิ์ เป็นปลัดกระทรวง เพราะยังเหลืออายุราชการอีก 2 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 63 โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักจะแต่งตั้งผู้มีเหลืออายุราชการอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงทำให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง และการทำงานไม่เดินหน้าเท่าที่ควร

ด้านประวัติ นายบุณยฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ เคยเป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จากนั้นได้ไปนั่งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นครั้งที่ 2 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงในครั้งนี้

ส่วน นายวิชัย ถือเป็นลูกหม้อของกรมการค้าภายใน เคยเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานปศุสัตว์และสัตว์น้ำ จากนั้นขยับขึ้นเป็นเลขานุการกรมการค้าภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นทุนและกำหนดราคาสินค้า รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำแหน่งล่าสุดก่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน

ขณะที่น.ส.บรรจงจิตต์ เคยเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำดับบลิวทีโอ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จากนั้นเป็น ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ก่อนขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนั่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อนขยับขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส่วน นายวุฒิไกร เริ่มรับราชการที่กรมการค้าต่างประเทศ จากนั้นเป็นผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปรึกษาการพาณิชย์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ตำแหน่งล่าสุด ก่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้