วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การไฟฟ้านครหลวงจัดประชุมชี้แจง เอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินจรัญสนิทวงศ์

แฟ้มภาพ

ที่สำนักงานเพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานจัดประชุมความร่วมมือชี้แจงการจ้างก่อสร้างงานด้านโยธา จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส รองรับการเป็นมหานครอาเซียน Smart Metro ถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ว่า การจัดประชุมในครั้งนี้นับเป็นการแสดงเจตจำนงความโปร่งใสระหว่าง กฟน. และบริษัทผู้รับจ้างในการก่อสร้างงานด้านโยธา จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 11.4 กิโลเมตร (เชิงสะพานพระราม 7 ถึงแยกท่าพระ) มีมูลค่าโครงการประมาณ 2,226 ล้านบาท

ผู้ว่าการ กฟน.กล่าวว่า แผนการก่อสร้างในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2564 โดยมีการก่อสร้างด้วยวิธีการขุดเปิด-ฝังกลบทางเท้า (Open Cut) และวิธีการดึงท่อลอดใต้ถนน (Horizontal Directional Drilling หรือ HDD) ทั้งนี้ โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน 127.3 กิโลเมตร ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบัน กฟน.กำลังเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวมทั้งสิ้น 214.6 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 169 กิโลเมตร.

ารจัดประชุมในครั้งนี้นับเป็นการแสดงเจตจำนงความโปร่งใสระหว่าง กฟน. และบริษัทผู้รับจ้างในการก่อสร้างงานด้านโยธา ... 11 ส.ค. 2561 01:13 11 ส.ค. 2561 01:13 ไทยรัฐ