วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรกรอื้ออึงขอแจม

เกษตรกรอื้ออึงขอแจม

  • Share:

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงาน “โครงการประกันภัยข้าวนาปี” ปีการผลิต 2561 ที่ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา (ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค.2561) ว่า มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1,916,432 ราย พื้นที่จำนวน 27.46 ล้านไร่ สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับในการทำประกันภัยครั้งนี้ คือ รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 54 บาทต่อไร่ จากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจ่ายเพียง 36 บาทต่อไร่ และกรณีเป็นลูกค้าที่กู้เงินเพื่อปลูกข้าวกับ ธ.ก.ส.เกษตรกรจะได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. “เงื่อนไขโครงการกำหนดให้เกษตรกรที่ทำประกันภัยต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว (ทบก.) ปี 2561 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ต้องแจ้งขึ้นทะเบียน ทบก.เพื่อรักษาสิทธิความคุ้มครอง กรณีเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกข้าว”

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,757,062 ราย จำนวนพื้นที่ 26.11 ล้านไร่ จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามเกณฑ์ประเมินความเสียหายโดยราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติรวม 28 ครั้ง จำนวนเกษตรกรได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 196,326 ราย เป็นเงิน 2,073 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 1.64 ล้านไร่ สำหรับภัยธรรมชาติที่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายประกอบด้วย น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้