วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรอื้ออึงขอแจม

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงาน “โครงการประกันภัยข้าวนาปี” ปีการผลิต 2561 ที่ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา (ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค.2561) ว่า มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1,916,432 ราย พื้นที่จำนวน 27.46 ล้านไร่ สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับในการทำประกันภัยครั้งนี้ คือ รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 54 บาทต่อไร่ จากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจ่ายเพียง 36 บาทต่อไร่ และกรณีเป็นลูกค้าที่กู้เงินเพื่อปลูกข้าวกับ ธ.ก.ส.เกษตรกรจะได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. “เงื่อนไขโครงการกำหนดให้เกษตรกรที่ทำประกันภัยต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว (ทบก.) ปี 2561 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ต้องแจ้งขึ้นทะเบียน ทบก.เพื่อรักษาสิทธิความคุ้มครอง กรณีเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกข้าว”

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,757,062 ราย จำนวนพื้นที่ 26.11 ล้านไร่ จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามเกณฑ์ประเมินความเสียหายโดยราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติรวม 28 ครั้ง จำนวนเกษตรกรได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 196,326 ราย เป็นเงิน 2,073 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 1.64 ล้านไร่ สำหรับภัยธรรมชาติที่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายประกอบด้วย น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด.

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงาน “โครงการประกันภัยข้าวนาปี” ปีการผลิต 2561 ที่ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้ว 13 ก.ค. 2561 07:44 13 ก.ค. 2561 08:32 ไทยรัฐ