วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.จัดรวมพลังจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ดย.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ม.ส.ย.อ.) เตรียมจัดกิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561 ในวันที่ 14 ก.ค. ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี โดยจะมีการปล่อยขบวนจิตอาสา 5 ส. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภายในงานยังมีกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลตำรวจ และการถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ 67 รูป นอกจากนี้ ยังกำหนดจัดงาน “รวมพลังจิตอาสา พลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สานต่อพระราชปณิธาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561 โดย พม.ได้จัด อพม.ซึ่งมี 133,253 คนทั่วประเทศร่วมกับจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.เป็นต้นไป.

ดย.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ม.ส.ย.อ.) เตรียมจัดกิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” 12 ก.ค. 2561 23:12 13 ก.ค. 2561 01:58 ไทยรัฐ