วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เดนท์สุ เอ็กซ์ฯ จัดกิจกรรม “Happy Friday” ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ “เปย์ ปัน กัน”


เดนท์สุ เอ็กซ์ฯ จัดกิจกรรม “Happy Friday” ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ “เปย์ ปัน กัน”


  • Share:


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561, กรุงเทพฯ-บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมภายใน “Happy Friday” ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ “เปย์ ปัน กัน” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณ dX Co-Working Space ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นำโดย คุณสรรค์ฉัตร จันทร์แก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนของพนักงานในการส่งต่อน้ำใจ สิ่งของที่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ให้แก่ร้านปันกันจำนวนหนึ่ง และรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม “Happy Friday ครั้งที่ 2...เปย์ ปัน กัน” โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลนโอกาสในมูลนิธิฯ โดยมี คุณวิทยา ธรรมานันท์ ผู้จัดการงานระดมทุนและพัฒนาการมีส่วนร่วม โครงการร้านปันกัน เป็นตัวแทนรับมอบ
ซึ่งกิจกรรม “Happy Friday” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานเดนท์สุ เอ็กซ์ฯ พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรระหว่างทีมงาน และกลุ่มบริษัทในเครือ เดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) ตามจุดมุ่งหมายของบริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ฯ ที่มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจและน่าชื่นชมมากที่สุด (The most admiring and inspiring workplace)

ทั้งนี้ บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง “บุคลากร” เป็นอย่างมาก โดยพนักงานของเดนท์สุ เอ็กซ์ฯ ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เดนท์สุ เอ็กซ์ฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อมาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งทางเดนท์สุ เอ็กซ์ฯ ได้ริเริ่มก่อตั้ง ‘dX academy’ ขึ้นเพื่อดูแลและฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่พนักงานในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0 ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด