วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ระดับออกซิเจนในทะเลบอลติกลดต่ำน่าวิตก

ระดับออกซิเจนในทะเลบอลติกลดต่ำน่าวิตก

  • Share:

Credit : Kari Mattila, The Archipelago Research Institute

ทะเลบอลติกถูกจัดเป็นเขตมรณะ (dead zone) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว เนื่องจากเกิดภาวะไร้ออกซิเจน ทำให้สัตว์ทะเลส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ และบางส่วนของทะเลแห่งนี้ตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากระดับออกซิเจนที่ต่ำลง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ในฟินแลนด์ และจากเยอรมนีชี้ว่าเป็นการสูญเสียออกซิเจนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของพื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าวในช่วง 1,500 ปีที่ผ่านมา

นักวิจัยเผยว่า การกระทำของมนุษย์นั่นเองที่ก่อเกิดมลพิษ เนื่องจากทะเลบอลติกได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยการผลิตสารอาหารของมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 จวบจนถึงปัจจุบัน เพราะประเทศต่างๆรอบทะเลบอลติกได้ปล่อยปุ๋ยและสิ่งปฏิกูลไหลลงสู่ทะเลดังกล่าว นับเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียออกซิเจน และการแพร่กระจายของพื้นที่ที่มีออกซิเจนต่ำอาจส่งผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรในท้องถิ่น เพราะจะทำให้ลดการแพร่ขยายพันธุ์ปลา จนกระทั่งทำให้สัตว์ทะเลอื่นๆตายได้

ปัจจุบันแม้จะมีมาตรการลดปริมาณสารอาหารที่ก่อให้เกิดมลพิษ แต่ผลการวิจัยครั้งใหม่ก็ยังไม่พบหลักฐานการฟื้นตัวจากการสูญเสียออกซิเจน ที่สำคัญคือมีปัจจัยอื่นผสมโรงเข้ามาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น ส่งผลให้ระดับออกซิเจนน้อยลง เรียกง่ายๆว่าภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนมากขึ้นนั่นเอง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้