วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

“See you in the rec room at five.” เจอกันที่ rec room ตอนห้าโมงนะ ผู้อ่านท่านครับ rec room ในที่นี้ย่อมาจาก recreation room ถ้าเป็นในสหราชอาณาจักรจะเป็นห้องในสถานที่สาธารณะ เช่น ตามโรงพยาบาล ห้องนี้มักจะถูกใช้ทำกิจกรรม หรือสำหรับเล่นเกม

แต่ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา rec room ไม่ได้ อยู่ในสถานที่สาธารณะครับ แต่จะอยู่ในบ้านเรือน ผู้คน เป็นห้องพักผ่อน เป็นห้องเล่นเกม เช่นอาจจะมีเล่นปิงปอง ห้องนี้ในบ้านเรือนผู้คนในสหราชอาณาจักรเรียกว่า a games room

ส่วนคนที่มาขนขยะที่อยู่ในถังขยะตาม บ้านเรือนผู้คน หรือ someone who removes waste material that people put outside their houses ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า sanitation worker ใน ประเทศอื่นเรียกว่า garbage man

อยู่ในต่างประเทศจำเป็นจะต้องทราบคำพวกนี้ไว้ด้วยครับ ไม่เช่นนั้นชีวิตจะลำบาก เพราะคำพวกนี้ในแต่ละประเทศใช้ไม่เหมือนกัน ตำรวจบอกจอห์นว่า คุณจะให้ผมออกใบสั่งให้หรือคุณจะไปที่ traffic school

ผู้อ่านท่านครับ a traffic school ในสหรัฐฯ เป็นสถานที่อบรมกฎหมายจราจร เกี่ยวกับการขับขี่ ที่ท่านไปเรียนแทนที่จะต้องไปเสียค่าปรับ

ขับรถในอังกฤษ ท่านต้องระวัง a traffic warden โดยทั่วไป a warden คือ ผู้คุม หรือพัศดี ดังนั้น a traffic warden ก็คือ คนที่คอยเช็กว่าท่านจอดรถได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านั่นเองครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้