Thairath Logo
กีฬา

สั่งถอดบทเรียนจิตอาสาช่วยชีวิต “13 หมูป่า”

Share :

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกัน ยังได้เห็นชอบให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมให้กรมการศาสนา (ศน.) ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมของชาติ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นายสุวพันธุ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 จากเดิมที่ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แต่งตั้งข้าราชการใน วธ.เป็นเลขานุการ โดยแก้ไขเป็นให้อธิบดี ศน. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้งเห็นควร ให้ถอดบทเรียนเหตุการณ์ช่วย 13 ชีวิต ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน สะท้อนให้เห็นคุณธรรมของคนไทยในเรื่องของความมีวินัยและจิตอาสา.

อ่านเพิ่มเติม...
ถ้ำหลวงเด็กติดถ้ำหมูป่าอะคาเดมีถอดบทเรียนจิตอาสาการศึกษา