วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ถกหาที่เรียนให้นักศึกษาพยาบาลคริสเตียน

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับนายพิริยะ วิเศษจินดา นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน และตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อหาที่เรียนให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตร จำนวน 86 คน จากทั้งหมด 170 คน โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่จะต้องหาที่เรียนให้กับนักศึกษาที่เหลืออยู่ และต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ทราบ จากการหารือกันเบื้องต้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องไปดำเนินการคือ มหาวิทยาลัยจะดูแลและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นักศึกษาที่ออกไปแล้วอย่างไร และมหาวิทยาลัยจะต้องดูแลนักศึกษา 86 คนที่เหลือ คือ นักศึกษาปี 1 ที่กำลัง จะขึ้นปี 2 ให้มีที่เรียนต่อ โดยต้องไปประสานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อขอโอนย้ายนักศึกษากลุ่มนี้ไปเรียนต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยอ้างว่ามีสถาบัน 5 แห่ง ที่จะรับนักศึกษาคือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การหารือยังไม่ได้ข้อสรุป ดังนั้น ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ จะมีการหารืออีกครั้ง โดยมี ม.คริสเตียน และมหาวิทยาลัยที่ถูกระบุว่าจะรับนักศึกษาของ ม.คริสเตียน มาหารือกัน ให้ได้ข้อสรุปว่า แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้กี่คน โดยมีเงื่อนไขหรือวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตอย่างไร รวมทั้งใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ส่วนการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยนั้น ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามจากการฟังการชี้แจงของนายกสภาฯ ก็เห็นปัญหาและพยายามจะช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มที่.

จากการหารือร่วมกับนายพิริยะ วิเศษจินดา นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน และตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อหาที่เรียนให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตร... 12 ก.ค. 2561 00:35 12 ก.ค. 2561 01:50 ไทยรัฐ