Thairath Logo
กีฬา

มทร.ธัญบุรี ลั่น 2 ปี ออกนอกระบบแน่

Share :

ตามที่ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้มีแนวคิดที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ทั่วประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐให้หมด หลังจากที่มีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมนั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เป็นแนวคิดที่ดี เพราะจะทำให้มหาวิทยาลัยสร้างระเบียบหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างให้กับบุคลากรและอาจารย์ได้เอง ตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล แทนที่จะยึดค่าจ้างตามเกณฑ์วุฒิการศึกษาอย่างที่ผ่านมา ทั้งนี้ การ ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยจะต้องมีจุดแข็ง มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษาที่จะเข้าเรียนได้ว่ามีจุดแข็งในเรื่องใด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งเน้นหารายได้ให้กับตัวเอง แต่จะต้องไม่ใช่จากการขึ้นค่าเล่าเรียน

“มทร.ธัญบุรีได้ดำเนินการทำระเบียบข้อบังคับกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สิ้นปี 2561 จะยื่นเรื่องขอออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ คาดว่า 1-2 ปีจะออกนอกระบบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมมาตลอดเวลา มีดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ให้แต่ละคณะใช้ระบบนี้มาแล้ว 5 ปี รวมถึงการ บริหารจัดการด้านรายได้ เน้นการหารายได้จากภายนอก ซึ่งปี 2556 รายได้ของมหาวิทยาลัย 100% ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 70% ที่เหลือมหาวิทยาลัยหาเอง แต่ปัจจุบันตัวเลขจะมีความแตกต่าง ภาครัฐ 40% ที่เหลือ 60% มหาวิทยาลัยหาเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือตัวชี้วัดที่ มทร. ธัญบุรีพร้อมที่จะออกไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
มทร.ธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐมหาวิทยาลัยนอกระบบกระทรวงอุดมศึกษาการศึกษา