วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โดฟ เดินหน้า สร้างความมั่นใจในความสวยที่แตกต่างให้กับเด็ก กับโครงการ “Dove Self-Esteem Project”

โดย Advertorial


โดฟ ภายใต้ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เดินหน้าสานต่อ โครงการ Dove self - esteem project สร้างความเข้าใจเรื่องความสวยที่แตกต่าง และปลูกฝังให้เด็กผู้หญิงมีความมั่นใจในหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกของตัวเอง เพราะความสวยและรูปร่างหน้าตาภายนอกไม่ควรถูกนำมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดฟเชื่อว่าการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของของชาติตั้งแต่ยังเด็กนั้น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน โดย โดฟ ได้ผสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อสามารถเข้าถึงและปลูกฝังทัศนคติความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนหญิงในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น เริ่มต้นกิจกรรมประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำทีมโดย ผู้บริหาร บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด, รถเมล์ คะนึงนิจ, ก้อย อรัชพร, โอ๋ ฟูตอง และเหล่าอาสาสมัครอีกมากมาย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผลการวิจัยระดับโลกโดยโดฟ เรื่องความมั่นใจในความงามของเด็กผู้หญิงทั่วโลก ประจำปี 2560 ที่ได้รวบรวมจากกระบวนการสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงอายุ 10-17 ปี จำนวน 5,165 คน จาก 14 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการทดสอบ การรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และคำถามเชิงวิชาการ เพื่อความมั่นใจในระดับความเข้าใจสำหรับทุกคน เผยให้เห็นว่า 80% ของเด็กผู้หญิง ปิดกั้นตัวเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคม เนื่องจากขาดความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวเอง ส่งผลกระทบไปถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่ไม่สามารถค้นพบและดึงความสามารถของตัวเองออกมาได้เต็มที่ ด้วยเหตุนี้ โดฟ จึงมุ่งมั่นขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านมุมมอง ทัศนคติและการดำเนินชีวิตของเด็กผู้หญิง ให้มีความมั่นใจในความสวยในแบบฉบับของตัวเอง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับเด็กๆ ทุกโรงเรียน เน้นการเปลี่ยนมุมมองของเด็กที่มีต่อตัวเองให้ไปในทิศทางบวกมากขึ้น โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจมุมมองและค่านิยมความสวยความงามที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศทั่วโลก และการกรอบความคิดและทัศนคติเรื่องความสวยที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้มั่นใจและเข้าใจว่า ความสวยไม่ได้มีคำจำกัดความหรือรูปแบบเดียวที่ตายตัว นอกจากนี้ โดฟ ให้เด็กๆ ได้ลองสังเกตข้อดีและข้อเสียของตัวเองผ่านมุมมองของตัวเด็กเอง และมุมมองของผู้อื่น เพื่อให้เด็กๆได้เห็นว่าบางอย่างที่คิดว่าเป็นข้อเสียของตัวเองนั้น จริงๆ แล้วเป็นข้อดีที่น่าชื่นชมในสายตาของผู้อื่น และสุดท้ายให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำพูด ปรับมุมมองจากการชอบพูดล้อเลียนจุดด้อยของเพื่อนๆ มาเป็นมองหาข้อดีในตัวเพื่อน พูดเสริมสร้างความมั่นใจให้กันและกันมากขึ้น เพื่อการสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยพลังบวก ที่พร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทย

เชื่อ! เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ นำขบวน โดย ผู้บริหาร บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด รถเมล์ คะนึงนิจ, ก้อย อรัชพร และ โอ๋ ฟูตอง 11 ก.ค. 2561 15:38 11 ก.ค. 2561 16:18 ไทยรัฐ