วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฉมหน้าจูเลียส ซีซาร์

พิพิธภัณฑสถานโบราณวัตถุแห่งชาติ ในเมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เผยภาพโครงสร้างหน้าของจูเลียส ซีซาร์ รัฐบุรุษและแม่ทัพใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน โดยรูปหน้านี้สร้างขึ้นใหม่จากการใช้พื้นฐานของเทคโนโลยีสแกนแบบ 3 มิติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำไปวางเปรียบเทียบกับรูปปั้น หินอ่อนใบหน้าของจูเลียส ซีซาร์ ที่เป็นสมบัติเก่าแก่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้.

พิพิธภัณฑสถานโบราณวัตถุแห่งชาติ ในเมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เผยภาพโครงสร้างหน้าของจูเลียส ซีซาร์ รัฐบุรุษและแม่ทัพใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน 11 ก.ค. 2561 15:30 11 ก.ค. 2561 15:30 ไทยรัฐ