Thairath Logo
กีฬา

สัตว์เลี้ยงเล็มหญ้ากลางทุ่ง หน้าฝน..ระวังล้มทั้งยืน

Share :

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เตือนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้เล็มหญ้ากลางทุ่งธรรมชาติ ในช่วงต้นฤดูฝนให้ระวังน้ำฝนจะชะล้างสารเคมีทางการเกษตรให้มาปะปนกับหญ้าได้ โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในสภาวะเครียด ซูบผอม หรืออยู่ระหว่าง ให้นม มีโอกาสจะได้รับสารพิษได้ง่าย

ดังนั้น การไล่ต้อนสัตว์ให้ไปแทะเล็มแปลงหญ้าธรรมชาติตามทุ่งหญ้า และแหล่งน้ำต่างๆ ควรระมัดระวังในการเลือกพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับแปลงพืชผักอายุสั้นและแปลงไม้ผลที่ยังไม่เข้าระบบมาตรฐาน GAP เนื่องจากหลายแหล่งยังคงใช้สารพิษในกลุ่มคาร์บาเมตและออร์กาโนฟอสเฟต สัตว์ที่ได้รับสารพิษดังกล่าวเข้าไป จะแสดงอาการน้ำลายน้ำตาไหล อาเจียน ม่านตาหดตัวเกร็งทั่วตัว อัมพาต ชัก ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ การดูแลเบื้องต้นให้กรอกน้ำสบู่อ่อนๆเพื่อล้างพิษ จากนั้นให้ atropine sulfate ซึ่งเป็นยาต้านพิษสารเคมีกลุ่มนี้ได้ โดยให้ในปริมาณ 0.1-0.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กก.

สัตว์ที่ได้รับพิษ จากกลุ่มไนเตรทไนไตรท์ ภายใน 1-4 ชั่วโมง จะมีอาการกระวนกระวายล้มตัวลงนอนทันที หายใจขัด หอบ อ้าปากหายใจ น้ำลายไหล กล้ามเนื้อสั่น เกร็งทั้งตัว เกษตรกรต้องทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ด้วยการให้สารละลาย methylene blue ด้วยความเข้มข้น 2-4% ในน้ำเกลือปริมาณ 8.8 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก.

สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแนะว่า หากสัตว์แสดงอาการป่วยด้วยสารในกลุ่มคาร์บาเมตและออร์กาโนฟอสเฟต ให้จัดส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ หรือสิ่งอื่นๆที่สัตว์กิน เช่น หญ้า ที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารพิษ อาหารในกระเพาะสัตว์ อวัยวะภายใน เช่น ไต ตับ และซีรัม ฯลฯ

ส่วนสัตว์ที่แสดงอาการป่วยเหมือนโดนสารพิษกลุ่มไนเตรทไนไตรท์ ให้จัดส่งตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ปริมาณ 100 กรัม น้ำ 50 มิลลิลิตร เลือดหรือซีรัมปริมาณ 10 มิลลิลิตร และหากพบสัตว์แสดงอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในท้องที่โดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-8908-14 ต่อ 322 ในเวลาราชการ.

อ่านเพิ่มเติม...
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เล็มหญ้ากลางทุ่งหน้าฝนสารเคมีทางการเกษตรกรมปศุสัตว์