วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสว.สนับสนุนการจัดสัมมนาปลุกพลังเถ้าแก่ชั้นเทพ

โดย Advertorial

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ปลุกพลังเถ้าแก่ชั้นเทพ ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าเอสเอ็มอีและแฟรนไชส์ไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ SME ในการยกระดับมาตรฐานในการบริหารธุรกิจ พร้อมปรับตัวและรองรับการแข่งขันในยุค Thailand 4.0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยว่า พลังชั้นเทพประกอบได้หลายรูปแบบ พลังความคิด พลังการกระทำ พลังการปรับปรุง พลังความอดทนพยายาม และพลังแห่งกำลังใจ ล้วนแล้วแต่เป็นพลังที่ทุกคนสามารถมอบให้ได้ด้วยกับตัวเอง ทีมงาน และสร้างองค์การให้ประสบความสำเร็จ สำหรับสสว.นั้น เราเชื่อว่าเราเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่เชื่อมโยงมิติ ที่นำ SME ไปสู่ความสำเร็จ ในการส่งเสริมและต่อยอดขยายผลในทุกๆ ภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นที่ใคร ถ้าเรานั้นไม่ตั้งใจเป็นเถ้าแก่ชั้นเทพครับ

สำหรับกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสสว.ด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้ประกอบการได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ SME ได้ทาง www.sme.go.th หรือ สสว. Call Center 1301

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ SME ในการยกระดับมาตรฐานในการบริหารธุรกิจ พร้อมปรับตัวและรองรับการแข่งขันในยุค Thailand 4.0 9 ก.ค. 2561 17:35 10 ก.ค. 2561 10:21 ไทยรัฐ