Thairath Logo
กีฬา

สสว.สนับสนุนการจัดสัมมนาปลุกพลังเถ้าแก่ชั้นเทพ

โดย Advertorial
12 ก.ค. 2561 06:01 น.
Share :

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ปลุกพลังเถ้าแก่ชั้นเทพ ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าเอสเอ็มอีและแฟรนไชส์ไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ SME ในการยกระดับมาตรฐานในการบริหารธุรกิจ พร้อมปรับตัวและรองรับการแข่งขันในยุค Thailand 4.0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยว่า พลังชั้นเทพประกอบได้หลายรูปแบบ พลังความคิด พลังการกระทำ พลังการปรับปรุง พลังความอดทนพยายาม และพลังแห่งกำลังใจ ล้วนแล้วแต่เป็นพลังที่ทุกคนสามารถมอบให้ได้ด้วยกับตัวเอง ทีมงาน และสร้างองค์การให้ประสบความสำเร็จ สำหรับสสว.นั้น เราเชื่อว่าเราเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่เชื่อมโยงมิติ ที่นำ SME ไปสู่ความสำเร็จ ในการส่งเสริมและต่อยอดขยายผลในทุกๆ ภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นที่ใคร ถ้าเรานั้นไม่ตั้งใจเป็นเถ้าแก่ชั้นเทพครับ

สำหรับกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสสว.ด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้ประกอบการได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ SME ได้ทาง www.sme.go.th หรือ สสว. Call Center 1301

อ่านเพิ่มเติม...
ปลุกพลังเถ้าแก่ชั้นเทพ ครั้งที่ 2สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลเครือข่ายผู้ประกอบการข่าวทั่วไป