วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีแทค แจ้ง กสทช.พร้อมร่วมประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz

ดีแทค มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กสทช. พร้อมเข้าประมูลคลื่น 900 MHz ขณะที่ กสทช.เห็นชอบประมูลคลื่น 1800MHz เป็นใบอนุญาตใบเล็ก 5 MHz พร้อมกำหนดวันประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz...

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (25 มิ.ย. 2561) ที่ประชุม กสทช. รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อดำเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ที่ไม่มีผู้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 และรับทราบที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. แจ้งพร้อมเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

นอกจากนี้ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาวาระเกี่ยวกับเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz เมื่อเช้านี้ โดยที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเพื่อความรอบคอบจึงได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. นำร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตที่จะปรับเป็นใบอนุญาตแบบใบเล็ก 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz เป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 26-28 มิ.ย. 2561 ก่อนจะนำมาพิจารณาในที่ประชุม กสทช. อีกครั้งในวันที่ 2 ก.ค. 2561

การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แบบใบเล็ก ใบอนุญาตละ 5 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นต่อหนึ่งใบอนุญาต (5 MHz) ราคา 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุม กสทช. ยังได้เห็นชอบกรอบเวลาในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ที่จะดำเนินการคู่ขนานกันไป ดังนี้

·วันที่ 5 ก.ค. 2561 จะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ทั้งย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ทั้งสองฉบับไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

·วันที่ 6 ก.ค.-7 ส.ค. 2561 ดำเนินการเชิญชวนและรับเอกสารคำขอผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล

·วันที่ 8 ส.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล

·วันที่ 9-13 ส.ค. 2561 พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล

·วันที่ 15 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

·วันที่ 16-17 ส.ค. 2561 ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock Auction

·วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 900 MHz

·วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 1800 MHz

ดีแทค มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กสทช. พร้อมเข้าประมูลคลื่น 900 MHz ขณะที่ กสทช.เห็นชอบประมูลคลื่น 1800MHz เป็นใบอนุญาตใบเล็ก 5 MHz พร้อมกำหนดวันประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz... 25 มิ.ย. 2561 17:32 25 มิ.ย. 2561 20:05 ไทยรัฐ