วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระสังฆราชฯ' เสด็จเป็น ปธ.เททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พร้อมประทานพระวโรกาสให้ประชาชนกราบสักการะ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานเททองหล่อพระประจำพระชนมวาร ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริเวณหน้าพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

ทั้งนี้ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลและประชาชน เฝ้ากราบถวายสักการะ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย.61 อาทิ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการ สถ.พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และองค์กรสมาชิกเข้ากราบสักการะ

อย่างไรก็ตาม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้คณะบุคคลและประชาชน เข้ากราบถวายสักการะ ถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.

"สมเด็จพระสังฆราชฯ" เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พร้อมประทานพระวโรกาสให้ประชาชนกราบสักการะ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 25 มิ.ย. 2561 17:31 25 มิ.ย. 2561 18:38 ไทยรัฐ