วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาวะโลกร้อนอาจทำให้การผลิตพืชผักลดลง

มีการคาดการณ์ว่าภาวะโลกร้อนจะสร้างความน่าหวาดกลัวต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณไม้ทั่วโลกในช่วงท้ายของศตวรรษนี้ นักวิจัยจากวิทยาลัยศึกษาด้านสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนของอังกฤษ เผยว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4 องศา เมื่อถึงเวลานั้นน้ำในโลกจะน้อยลงและอากาศจะร้อนขึ้น ซึ่งหากในปี พ.ศ.2643 ภาวะโลกร้อนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้พืชผักที่เป็นอาหารสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์มีผลผลิตลดลงเฉลี่ย 31.5% เลยทีเดียว

ทั้งนี้ นักวิจัยได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผักและพืชตระกูลถั่วเป็นครั้งแรก การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าถ้ามนุษย์ยังใช้แนวทางดำเนินทุกอย่างไปตามปกติ หรือยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ก็เตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในอีกไม่ช้านาน โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านอาหารจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่มีอีกผลวิจัยเผยว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความผันผวนในข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่ปลูกกันมากที่สุดในโลก ซึ่งมีผลวิจัยยืนยันก่อนหน้านี้ว่าภาวะโลกร้อนอาจเป็นตัวการลดการเติบโตของข้าวโพด

อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนน้ำ อาจเป็นภัยคุกคามต่อการผลิตด้านการเกษตรของโลกอย่างแท้จริง เชื่อว่าจะกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพของประชากร โดยเฉพาะตอนใต้ของทวีปยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา และแถบเอเชียใต้.

มีการคาดการณ์ว่าภาวะโลกร้อนจะสร้างความน่าหวาดกลัวต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณไม้ทั่วโลกในช่วงท้ายของศตวรรษนี้ นักวิจัยจากวิทยาลัยศึกษาด้านสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนของอังกฤษ... 24 มิ.ย. 2561 17:22 24 มิ.ย. 2561 17:22 ไทยรัฐ