วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ซูเปอร์โพล' เผยคนไทยส่วนใหญ่ หนุนคงโทษประหารชีวิตคดีร้ายแรง

'ซูเปอร์โพล' เผยคนไทยส่วนใหญ่ หนุนคงโทษประหารชีวิตคดีร้ายแรง

  • Share:

"ซูเปอร์โพล" เผย ปชช.ร้อยละ 87.1 รับรู้ รธน.เพราะฟังคนอื่นเล่ามา หนุนคงโทษประหารชีวิตคดีร้ายแรง ร้อยละ 93.4 ขณะที่ร้อยละ 6.6 ที่ค้านไม่เห็นด้วย

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.61 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล(SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,123 ตัวอย่าง เรื่อง ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย และการลงโทษประหารชีวิต

โดยผลสำรวจพบว่า เมื่อถามถึงความรู้เกี่ยวกับ "รัฐธรรมนูญ" พบว่าร้อยละ 50.6 ไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร ขณะที่ร้อยละ 10.5 ตอบว่า ทราบ โดยระบุว่า เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ส่วนร้อยละ 38.9 ตอบว่า ทราบ แต่ระบุว่า รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาธิปไตย เป็นเรื่องต้องปฏิบัติ เป็นระเบียบต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68.3 ไม่เคยเปิดอ่านรัฐธรรมนูญเลย ขณะที่ร้อยละ 31.7 เคยเปิดอ่าน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.1 ระบุว่า ใช้ข้อมูลที่ฟังเขาเล่ามา พูดมาอีกที เขาบอกกันมาว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนดีกว่ากัน มีเพียงร้อยละ 12.9 ที่ระบุว่า อ่านด้วยตัวเอง เปรียบเทียบด้วยตัวเอง

เมื่อถามว่า รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีบทบัญญัติอะไรบ้าง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66.3 ระบุ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รองลงมา ร้อยละ 65.7 ระบุว่า ปกป้องและรักษาสิทธิชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 57.2 ระบุ ขจัดอิทธิพลทางการเมืองที่เอื้อผลประโยชน์เฉพาะครอบครัว ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง ร้อยละ 56.9 ระบุ รัฐธรรมนูญที่ดีต้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ชุมชน ร้อยละ 53.9 ระบุ รักษาผลประโยชน์ชาติ บ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 50.0 ระบุ ขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 42.8 ระบุ มีวิธีคัดค้านอำนาจรัฐ และอำนาจอื่น ไม่ให้ใครมีมากเกินไป และร้อยละ 40.1 ระบุ นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจาก ส.ส. แต่ได้รับความนิยมจากประชาชน

ส่วนการประเมินความรู้ตัวเองเรื่องประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนร้อยละ 40.0 คิดว่ารู้และคิดว่าตอบได้ถูกต้องว่าประชาธิปไตยคืออะไร ขณะที่ร้อยละ 35.7 คิดว่ารู้ แต่ไม่แน่ใจ และร้อยละ 24.3 ตอบว่า ไม่รู้ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.5 ระบุว่า ทุกวันนี้มีอิสระเสรีภาพเพียงพอแล้วต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ขณะที่ร้อยละ 25.5 ระบุว่า ยังไม่เพียงพอ

ส่วนความเห็นต่อการลงโทษประหารชีวิตคนที่ฆ่าผู้อื่นด้วยความโหดร้ายทารุณ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.4 เห็นด้วยให้มีโทษประหารชีวิต ขณะที่มีเพียงร้อยละ 6.6 ที่ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ เมื่อจำแนกคนตอบออกตามช่วงอายุ พบว่าคนทุกกลุ่มช่วงอายุส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการลงโทษประหารชีวิต โดยยิ่งคนตอบมีช่วงอายุสูงขึ้น ยิ่งเห็นด้วยกับการลงโทษประหารชีวิต คือ ร้อยละ 87.5 ของคนที่อายุไม่เกิน 24 ปี คนร้อยละ 93.6 ของคนอายุ 25-59 ปี และร้อยละ 96.6 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป เห็นด้วยกับการลงโทษประหารชีวิตคนที่ฆ่าผู้อื่นด้วยความโหดร้ายทารุณ

ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90.2 สนับสนุนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีบังคับโทษประหาร ขณะที่มีเพียงร้อยละ 9.8 ที่ไม่สนับสนุน


  

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้